Laitehuoltotilan vaatimukset_asbestipurkutyölupa

Asbestityössä käytettävien työvälineiden pölyävää huoltoa ja muuta kunnossapitoa varten on oltava erillinen laitehuoltotila, jossa työ voidaan tehdä turvallisesti.

Laitehuoltotilan rakenne

Laitehuoltotila käsittää kolmijakoisen sulkutunnelin ja laitteiden huoltotilan.

Laitehuoltotilan on oltava lämmin ja lujarakenteinen (levyrakenne, ei muoviseinä). Laitehuoltotilan lattian ja seinälevyjen on oltava pinnoitettu siten, että ne kestävät vesipesua. Pesun kestävä pinnoitus on oltava seinässä vähintään roiskekorkeudelle (1,5 m) lattiapinnasta.

Laitehuoltotilassa on oltava vesipiste ja viemäri. Viemäri on varustettava karkeasuodattimella, joka suodattaa tilojen pesuveden asbestijäämät. Viemärin karkeasuodatin on uusittava jokaisen tilassa suoritetun asbestityön jälkeen. Suodatettu pesuvesi voidaan kerätä myös erilliseen säiliöön.

Laitehuoltotila on varustettava asbestista varoittavilla merkinnöillä.

Kolmijakoinen sulkutunneli

Kulku laitteiden huoltotilaan on järjestettävä kolmijakoisen sulkutunnelin kautta.

  • Sulkutunnelin uloimmassa osassa on oltava naulakko pitovaatteiden säilytystä varten.
  • Sulkutunnelin keskimmäisessä osassa on oltava pesumahdollisuus, vähintään lavuaari juoksevalla vedellä, kiinteä vesipiste.
  • Sulkutunnelin sisin osa on varustettava vaateimurilla ja jäteastialla. Vaateimurin käyttö, käynnistys ja sammutus on oltava mahdollista tehdä sulun sisimmässä osassa.

Sulkutunnelin kunkin osan on oltava riittävä, vähintään 1 m²/osa, sulussa toimimisen varmistamiseksi.

Korvausilman saanti huoltotilaan on järjestettävä sulkutunnelin kautta.

Sulkutunnelin seinärakenteiden on oltava lujarakenteisia (levyrakenne, ei muoviseinä).

Sulkutunnelin ovirakenteet voidaan tehdä muovista. Ovirakenteiden on oltava sellaiset, että ne sulkeutuvat tiiviisti mahdollisen alipaineistuksen vikaantumisen aikana ja estävät asbestikuitujen vapautumisen sulkutunnelin kautta.

Puhdistettavat ja huollettavat laitteet voidaan kuljettaa sulkutunnelin kautta, jos laitteiden huoltotilaa ei ole varustettu erillisellä ovella tätä tarkoitusta varten.

Laitehuoltotilaan johtavien muiden kulkuaukkojen on oltava tiiviit ja lukittavissa laitehuoltotilasta käsin. Muut kulkuaukot tilaan on oltava lukittuna tilan ollessa likainen.

Laitehuoltotilan ilmankäsittelylaitteet

Laitehuoltotilan on oltava alipaineistettavissa siten, ettei ympäristöön pääse leviämään asbestipölyä. Laitehuoltotilassa on oltava tilan alipaineistamiseen ja puhdistamiseen tarvittavat laitteet.

Alipaine laitehuoltotilassa mitoitetaan siten, että tilan alipaine on vähintään 5 Pascalia, ympäröiviin tiloihin nähden.

Laitehuoltotilassa on oltava seuraavat ilmankäsittelylaitteet:

  • alipaineistaja
  • kohdepoistoimuri
  • vaateimuri
    • kohdepoistoimuri ja vaateimuri voidaan toteuttaa keskuspölynimurityyppisesti.

Laitehuoltotilan on oltava varustettavissa korvaavalla alipaineistajalla laitehuoltotilan oman alipaineistajan huollon ja puhdistuksen aikana.

Laitehuoltotilassa käytetyt ilmankäsittelylaitteet on tulpattava työn päätyttyä. Laitehuoltotilan ilmankäsittelylaitteiden toimintakuntoa on seurattava mittauksin vähintään kerran vuodessa.

Laitehuoltotila, sulkutunneli ja huoltotilan ilma on puhdistettava aina siellä suoritetun asbestityön jälkeen. Puhtaus todetaan silmämääräisesti, ja se on dokumentoitava huoltotilapäiväkirjaan.