Työelämän muut vapaat - Perhevapaat - Tilapäinen hoitovapaa

Jos työntekijän lapsi tai muu hänen taloudessaan vakituisesti asuva alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus saada tilapäistä hoitovapaata lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi. Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen on myös sillä lapsen vanhemmalla, joka ei asu tämän kanssa samassa taloudessa. Työ- ja virkaehtosopimuksissa voi olla sovittu ikärajasta toisin.

Tilapäinen hoitovapaa voi kestää enintään neljä työpäivää kerrallaan. Molemmat vanhemmat eivät voi pitää tilapäistä hoitovapaa yhtäaikaisesti. Kumpi tahansa vanhemmista voi jäädä pois töistä tilapäiselle hoitovapaalle, jonka enimmäispituus on neljä työpäivää. Lapsen vanhemmat voivat myös jakaa tilapäisen hoitovapaan keskenään haluamallaan tavalla esimerkiksi niin, että toinen hoitaa lasta aamupäivällä ja toinen iltapäivällä tai lasta hoidetaan vuoropäivin. Jos vanhemmat vuorottelevat lapsen hoitamisessa on yhteenlaskettu enimmäispituus kuitenkin neljä työpäivää. Jos toinen lapsen vanhemmista on kotona ja voi hoitaa lasta, ei työssä käyvällä ole oikeutta tilapäiseen hoitovapaaseen.

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle tilapäisestä hoitovapaasta ja sen arvioidusta kestosta niin pian kuin mahdollista. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä luotettava selvitys tilapäisen hoitovapaan perusteesta.