Ennakkoilmoitus luonnontuotteiden kerääjien tukikohdasta - Johdanto

Luonnontuotekeruualan toimijalla on velvollisuus ilmoittaa ennalta kerääjien tukikohtien sijainti työsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tehdään  verkkolomakkeella. Jos keruukauden aikana kerääjien tukikohta muuttuu, myös uudesta tukikohdasta tulee tehdä ennakkoilmoitus.

Tee ennakkoilmoitus

Työsuojeluviranomainen kuittaa vastaanotetun ennakkoilmoituksen toimijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viikon kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.