Henkilönsuojaimet - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Henkilönsuojainten pitää olla turvallisia käyttää ja niiden tulee suojata tarkoitetulla tavalla.

Markkinavalvonta on viranomaistoimintaa. Ammattikäyttöön tarkoitettujen suojainten markkinavalvontaa tekee työsuojeluviranomainen.

Lääkinnällisiä laitteita valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Kuluttajakäyttöön tarkoitettuja suojaimia valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Henkilönsuojainten markkinavalvonnassa tarkastettavat asiat

Merkinnät suojaimessa:

 • CE-merkintä
 • EN-standardin numero
 • valmistajan tunnus
 • suojaimen tyyppi-/mallimerkintä
 • suojausluokat
 • muut standardin edellyttämät merkinnät, esim. piktogrammit, valmistusajankohtaa (kypärät) ja vanhenemisajankohtaa (suodattimet) koskevat merkinnät.

Merkinnät pakkauksessa:

 • Pakkauksessa pitää olla vastaavat tiedot kuin suojaimessa. Lisätietoa on tuotteen standardissa.

Suojaimen käyttö- ja huolto-ohjeet:

 • Suojaimessa pitää olla suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet, joissa kerrotaan suojaimen
  • käyttötarkoitus ja käyttöalueen rajoitukset
  • sovitus ja paikoilleen asettaminen
  • vanheneminen
  • säilytys ja huolto
  • merkintöjen selitykset
  • EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai internet-osoite, mistä se löytyy.

Suojaimen rakenne, tekniset ominaisuudet ja laatu:

 • Suojain on toimiva ja yhteensopivista osista koottu laitekokonaisuus, jossa on kaikki tarvittavat osat mukana.
 • Suojain ei ole vanhentunut, eivätkä sen suojausominaisuudet ole heikentyneet varastoinnin aikana.
 • Käytössä olevat suojaimet ovat kunnossa, asianmukaisesti huolletut ja tarkastetut.

Markkinavalvonnan toteuttaminen

Työsuojelun vastuualueiden tarkastajat tekevät markkinavalvontaa työpaikoilla ja esimerkiksi messuilla sekä tuotteita myyvissä liikkeissä. Markkinavalvontaa varten voidaan käynnistää myös hankkeita ja kampanjoita. Valvontaa kohdistetaan sekä valmistajiin että maahantuojiin ja jakelijoihin.

Aloite markkinavalvontaan voi tulla

 • ilmiantojen, valitusten tai epäilyjen perusteella
 • tapaturmatutkinnan yhteydessä
 • ammattitautitutkinnan yhteydessä
 • muiden viranomaisten virka-apupyyntöjen perusteella
 • ministeriön pyynnöstä.

Jos havaitset puutteita ammattikäyttöön tarkoitetussa henkilönsuojaimessa, sen merkinnöissä tai käyttöohjeissa, voit ilmoittaa asiasta sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka toimialueella puutteellinen suojain on havaittu tai jolla tiedät vastaavia suojaimia olevan myynnissä. Ilmoituksessa tulee kertoa lyhyesti tuotteesta, siinä havaituista puutteista ja paikasta, jossa tuote on tarkastettavissa sekä sisältää ilmoittajan nimi ja yhteystiedot. Työsuojeluviranomainen ei tuo markkinavalvonnan yhteydessä ilmi ilmoittajan tietoja tai sitä, että tarkastus tehdään ilmoituksen perusteella. Työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto voi kieltää vaatimusten vastaisten tai vaaraa aiheuttavien tuotteiden luovuttamisen markkinoille ja käyttöön tai asettaa luovuttamiselle rajoituksia.

Henkilönsuojaimet - Sanasto

Sanasto

Henkilönsuojain Laite, väline tai suojavaatetus, joka suojaa henkilöä terveyttä tai turvallisuutta uhkaavilta vaaratekijöiltä.
Markkinavalvonta Viranomaisten toimintaa, jolla varmistetaan, että markkinoilla olevat tuotteet ovat säädösten mukaisia eivätkä ne vaaranna terveyttä tai turvallisuutta.