Työolosuhdemittarit - Elmeri+ - menetelmä

Elmeri+:lla arvioidaan joko koko työpaikan tai yksittäisten työpisteiden työympäristö sekä työntekijöiden työtapojen turvallisuutta. Menetelmä sopii parhaiten käytettäväksi teollisuuden toimialoilla.

Elmeri+:ssa havainnoitavat asiat ovat

  • työntekijöiden työtapojen turvallisuus
  • ergonomia
  • kone- ja laiteturvallisuus
  • liikkumisturvallisuus
  • järjestys ja siisteys
  • työhygieenisten työympäristötekijöiden (melu, valaistus, lämpöolosuhteet, ilman puhtaus ja käsiteltävät aineet) turvallisuus.

Työnantajan kannattaa käyttää Elmeriä

Elmeri+ on hyvä turvallisuusjohtamisen väline. Se sopii käytettäväksi esimerkiksi työpaikan sisäisissä turvallisuustarkastuksissa. Työnantaja saa sitä käyttämällä esille työturvallisuuden kehittämiskohteita ja voi seurata itse turvallisuustason kehittymistä toistamalla Elmeri+ -mittauksia tietyin väliajoin. Työpaikan Elmeri+ -indeksin on todettu vastaavan työpaikan tapaturmaisuutta.

Elmerin käyttö työsuojelutarkastuksella

Elmeri+-kysymyslomakkeessa on 14 keskeisintä työturvallisuuteen vaikuttavaa olosuhdetekijää, joita tarkastaja arvioi työturvallisuuslainsäädännön perusteella kunnossa tai ei-kunnossa -periaatteella. Tarkastaja tekee havaintoja yleensä vähintään sata kappaletta työpaikkatarkastusta kohden.

Tarkastajan tekemien havaintojen tuloksena saadaan työpaikan Elmeri+ -kokonaisindeksi eli kunnossa olevien havaintojen suhde kaikkiin havaintoihin, havainnoitavien asioiden osaindeksit sekä vertailutieto muihin saman alan työpaikkoihin. Tarkastaja antaa tarkastuskertomuksessa työnantajalle toimintaohjeet tai kehotukset havaituista työturvallisuuslainsäädännön epäkohdista.

Elmeri+ havainnointiohje ja kysymyslomake

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?