Työsuojelumuseo 2023 - Julisteet - Ingressi

Näyttelyssä on julisteita 1930-luvulta alkaen. Julisteet kuvastavat oman aikakautensa keinoja, joilla pyrittiin parantamaan työsuojelua työpaikoilla. Julisteita ei saa ladata kaupalliseen käyttöön.