Ensiapu kemikaalitapaturmissa ja -onnettomuuksissa - Sisältö

Lähde: Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet -turvallisuusohjeet, Työterveyslaitos.

Jos kemikaalin ensiapuohjeet eivät ole selvillä, ne täytyy tarkistaa käyttöturvallisuustiedotteesta. Käyttöturvallisuustiedote annetaan myös pelastushenkilöstölle heti paikalle tultaessa. Näin pelastushenkilöstökin saa tarpeellisen tiedon kemikaalin vaaroista, oikeasta suojautumisesta ja ensiapuohjeista. Tämän vuoksi erityisen vaarallisten kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden tulee olla helposti saatavilla kemikaalien käyttö- tai varastointipaikalla.

Ensiapua antavan henkilön on suojauduttava tarpeen mukaan. Esimerkiksi hengityksensuojaimia tarvitaan kloorilta ja ammoniakilta suojautumiseen sekä kestäviä suojakäsineitä vahvojen emästen ja happojen roiskevahinkojen ensiavussa. Altistunut potilas pidetään levossa ja lämpimänä. Ärsyttävää kaasua hengittäneelle potilaalle puoli-istuva tai istuva asento on suositeltava.

Yleiset toimintaperiaatteet kemikaalionnettomuudessa

Kemikaalionnettomuudessa toimiminen on riskialtista. Sen vuoksi onnettomuuspaikalle tulevan lääkintäryhmän on seurattava palokunnan ja paikalla olevan henkilöstön ohjeita turvallisesta lähestymistiestä ja toimintapaikasta. Henkilökunnan täytyy myös suojautua tarkoituksenmukaisesti henkilönsuojaimilla, kuten riittävän lämpimän vaatetuksen päälle vedetyllä kertakäyttöisellä, esimerkiksi polyeteenistä valmistetulla kemikaalisuojapuvulla, kumisilla tai muovisilla suojakäsineillä, kumisaappailla ja kemikaalille soveltuvalla suodattimella varustetulla kokokasvonsuojaimella.

Kemikaaleille altistuneiden potilaiden puhdistaminen on tärkeää. Jos potilaiden vaatteet ovat likaantuneet myrkyllisestä tai syövyttävästä aineesta tai jos vaatetuksesta vapautuva kaasu tai höyry ärsyttää vakavasti limakalvoja, on potilaat riisuttava ja vaatetettava uudelleen heti kun se on mahdollista. Hoitopaikkaan otettaessa on varauduttava ihon pesemiseen. Ulkona kylmissä olossa puhdistamista on vaikea toteuttaa, sillä vaatteiden poistaminen aiheuttaa välittömän hypotermiavaaran. Siksi on tärkeää varautua ennakolta hankkimalla tilapäisasusteita, kuten huopia, viittoja, makuupusseja ja makuualustoja.

Ensiapu kemikaalitapaturmissa ja -onnettomuuksissa - plussisällöt

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?