Työsuhteen päättyminen - Työsopimuksen irtisanominen - Irtisanomisajat

Jollei muusta ole sovittu, työnantaja ja työntekijä noudattavat työsopimuslain mukaisia irtisanomisaikoja.

Työsopimuslain mukaiset irtisanomisajat

Työnantajan irtisanoessa

Työsuhteen pituus Irtisanomisaika
0–1 vuotta 14 päivää
1–4 vuotta 1 kk
4–8 vuotta 2 kk
8–12 vuotta 4 kk
yli 12 vuotta 6 kk

 

Työntekijän irtisanoutuessa

Työsuhteen pituus Irtisanomisaika
0–5 vuotta 14 vrk
yli 5 vuotta 1 kk

 

Silloin, kun irtisanomisajat määräytyvät työsopimuslain mukaan, työnantaja ja työntekijä voivat sopia keskenään irtisanomisajoista. Irtisanomisaikaa ei kuitenkaan voi sopia kuutta (6) kuukautta pidemmäksi. Lisäksi irtisanomisaikaa, jota työntekijän on noudatettava, ei voida sopia pidemmäksi, kuin irtisanomisaika, jota työnantajan on noudatettava.

Työehtosopimuksilla voidaan sopia irtisanomisajoista. Jos työehtosopimuksen mukaiset irtisanomisajat poikkeavat lakisääteisistä irtisanomisajoista, on työnantajan ja työntekijän noudatettava työehtosopimuksen mukaisia irtisanomisaikoja, ellei työehtosopimuksessa anneta mahdollisuutta sopia irtisanomisajoista toisin.