Työolosuhdemittarit - MVR-mittari

MVR-mittari on maa- ja vesirakennustyömaiden turvallisuustason arviointimenetelmä. Mittarilla voidaan toimittaa lainsäädännön edellyttämät rakennustyömaan kunnossapitotarkastukset eli ns. viikkotarkastukset.

Mittari kehitettiin 1990-luvulla infra-alan työturvallisuuskilpailun yhteydessä. Sen kriteerit uudistettiin vuonna 2017. MVR-mittarin uudistamisesta on vastannut mittaria hallinoiva INFRA ry:n turvallisuusvaliokunta. Tuorein painos MVR-mittarista on saatavilla suomen ja ruotsin kielillä.

MVR-mittarilla havainnoitavat asiat ovat:

  • työskentely ja koneenkäyttö
  • kalusto
  • suojaukset ja varoalueet
  • ajo- ja kulkuväylät
  • järjestys ja varastointi.

MVR-mittarilla voi korvata työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset

MVR-mittaria voidaan käyttää lakisääteisten viikoittaisten kunnossapitotarkastusten tekemiseen.

Mittari soveltuu parhaiten kohteisiin, joissa havaintojen lukumäärä on vähintään 50.

Mittarin käyttäminen ei edellytä työsuojeluviranomaisen lupaa.

Työntekijän edustajalla on oikeus osallistua MVR-mittauksella tehtävään kunnossapitotarkastukseen.

MVR-mittarin käyttö viranomaistarkastuksella

MVR-mittaria voidaan käyttää myös työsuojelutarkastuksen toimittamisessa. Viranomaisen toimittaman mittauksen havaintojen arvioitikriteerit eivät poikkea mitenkään yleisesti käytössä olevista hyväksymisperusteista.

Osin MVR-mittarin kriteerit ylittävät lainsäädännön minimivaatimukset. Tällöin viranomaistarkastuksissa on syytä kiinnittää huomiota siihen, edellyttääkö havainto toimintaohjeen antamista vai ei. Selvät säännösten vastaiset puutteet yksilöidään ja niistä annetaan joko toimintaohje tai kehotus puutteen vakavuudesta riippuen.

Tarkastaja havainnoi koko työmaan pienemmissä alueissa kerrallaan käyttämällä vakiolomaketta ja tekemällä tukkimiehen kirjanpidolla kunnossa tai korjattavaa -merkintöjä keskeisistä turvallisuuteen vaikuttavista asioista. Tarkastajan tekemistä havainnoista saadaan MVR-taso ja -lomake, joka toimitetaan työnantajalle (päätoteuttajalle) tarkastuskertomuksen liitteenä.

MVR-mittari-ohje ja lomakkeet

MVR-mittari 2017 (INFRA ry ja Työterveyslaitos, pdf)

Painettua MVR-mittari 2017 -ohjetta on saatavissa INFRA ry:n toimistolta ja piiriyhdistyksistä.

Verkossa kriteerit ja oppaat löytyvät INFRA ry:n Turvallisuusmittarit-verkkosivulta.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?