Asiointipalvelu

Työsuojelun asiointipalveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella (Suomi.fi-tunnistautuminen). Työnantajan puolesta asioiminen edellyttää Työsuojelun tietojen ilmoittaminen ja lupien hakeminen -valtuutta. Esimerkiksi työsuojelupäällikkönä pyydä Suomi.fihin tunnistauduttuasi valtuuksia toimia työnantajasi puolesta valitsemalla Henkilökohtaiset valtuudet.

Lisätietoja ja ohjeita valtuuksista Suomi.fi-palvelussa.

Kirjaudu asiointipalveluun

Asiointipalvelussa on tällä hetkellä käytettävissä kolme palvelua:

Työntekijä: tee työsuhdeasian valvontapyyntö

Työsuojelun asiointipalvelussa voit tehdä työsuojeluviranomaiselle valvontapyynnön seuraavista asioista:

  • Kirjallinen todistus lomauttamisesta
  • Palkkalaskelma
  • Tiedot tehdystä työajasta (työaikakirjanpito)
  • Vuosilomapalkkalaskelma
  • Vuosilomaselvitys
  • Kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista (ei voi pyytää työsuhteen päättymisen jälkeen)
  • Kirjallinen selvitys niistä perusteista, joiden perusteella vaihteleva työaika vastaa työnantajan työvoimatarvetta (ei voi pyytää työsuhteen päättymisen jälkeen)
  • Kirjallinen vastaus mahdollisuudesta pidentää työsopimuksessa sovittua säännöllistä työaikaa tai työsopimuksen kestoaikaa (ei voi pyytää työsuhteen päättymisen jälkeen)
  • Kirjallinen selvitys työsopimuksen päättämisen perusteista (ei voi pyytää, jos työsuhde on voimassa)
  • Työtodistus (ei voi pyytää, jos työsuhde on voimassa).

Tarvittaessa voit tehdä valvontapyynnön useammasta asiasta.

Työsuhdeasian valvontapyyntö otetaan käsittelyyn viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun se on saapunut työsuojeluviranomaiselle. Näet asiointipalvelussa asian käsittelyn etenemisen.

Huomaathan, että jos olet virkasuhteessa, voit tehdä työsuhdeasian valvontapyynnön työaikaa ja vuosilomaa koskevissa asioissa, vaikka muutoin virkasuhdetta koskevan lainsäädännön valvonta ei kuulu työsuojeluviranomaisen toimivaltaan. Ongelmatilanteissa voit tarvittaessa kääntyä oman ammattiliittosi puoleen. Jos et kuulu ammattiliittoon, voit halutessasi olla yhteydessä oikeusaputoimistoon.

Työnantaja: ilmoita tekemistäsi korjauksista

Asiointipalvelun kautta voit toimittaa selvityksen työsuojelutarkastajan antamaan kehotukseen ja toimintaohjeeseen. Voit täydentää kirjallista selvitystä palvelussa haluamillasi liitteillä, esimerkiksi asiakirjoin, valokuvin ja videomateriaalein.

Työsuojelutarkastaja arvioi antamasi selvityksen perusteella velvoitteiden täyttymistä. Voit seurata selvityksen käsittelyn etenemistä asiointipalvelussa. Saat tiedon tarkastajan tekemästä ratkaisusta sähköpostiisi. Jos sinulla on kysyttävää velvoitteen sisällöstä, ota yhteyttä sen antaneeseen tarkastajaan.

Voit toimittaa asiointipalvelun kautta selvityksen lähes kaikkiin työsuojelutarkastajien antamiin kehotuksiin ja toimintaohjeisiin. Tieto asiointipalvelun käytöstä on kerrottu sähköpostitse toimitetun tarkastuskertomuksen saatteessa.

Työnantaja: arvioi työympäristösi turvallisuus

Asiointipalvelussa on mahdollista tehdä työpaikan työturvallisuustilanteen itsearviointi. Se sisältää työhön liittyvien vaarojen ja haittatekijöiden tunnistamis- ja arviointiosion. Lisätietoa menetelmästä sivulla Halmeri-menetelmä. Palveluun on yhdistetty mahdollisuus käyttää myös Työturvallisuuskeskuksen työkaluja ja menetelmiä.

Tarvitsetko tukea palvelun käyttöön?

Asiointipalvelun Suomi.fi-tunnistautumista koskevissa kysymyksissä tutustu Suomi.fin ohje- ja tukiosioon.

Jos kysymyksesi koskee varsinaista asiaasi työsuojeluviranomaisen kanssa, esimerkiksi valvontapyynnön tekemistä, ota yhteyttä työsuojeluviranomaisen puhelinneuvontaan, puh. 0295 016 620.

Annettuja velvoitteita koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä velvoitteet antaneeseen työsuojelutarkastajaan tai tarvittaessa alueelliseen työsuojeluviranomaiseen. Mainitse yhteydenotossasi velvoitteiden tiedot.

Asiointipalvelun kautta annetut tiedot tallennetaan työsuojeluviranomaisen asianhallintajärjestelmään ja/tai valvontatietojärjestelmään ja tietoja voidaan käyttää työsuojeluviranomaisen valvontatoiminnassa. Tallentaminen ei koske työpaikan työturvallisuustilanteen arviointia Halmeri-menetelmällä.