Luvat ja ilmoitukset - Nuoret

Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Työ ei saa vahingoittaa nuoren terveyttä tai kehitystä eikä haitata hänen koulunkäyntiään. Nuorten suojelemiseksi on laki ja sen perusteella annetut asetukset.   

Jotkut työt on katsottu niin vaarallisiksi tai haitallisiksi, että niiden teettämistä nuorilla on rajoitettu. Tietyt työt on nuorilta kokonaan kielletty. Ennen vaarallisen työn aloittamista ja teettämistä nuorella työnantajan on tehtävä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille ja nuoren huoltajalle. Erityistapauksissa työsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeusluvan nuoria työntekijöitä koskevista säädöksistä. 

Luvat ja ilmoitukset_nuoret_plussisällöt

Luvat ja ilmoitukset - Nuoret - Muualla tyosuojelu.fissä