Verotus ja veronumero

Verohallinto on Suomessa veroasioita hoitava viranomainen. Verojen maksu Suomeen riippuu mm. oleskelun kestosta ja siitä, työskennelläänkö vuokratyöntekijänä ja onko työnantaja suomalainen vai ulkomainen yritys.

Verotuksen oikeellisuudesta vastaa työntekijä, Verohallinnon sivuilta löydät lisätietoa verotuksesta.

Henkilötunniste on pakollinen rakennustyömaalla ja telakka-alueella työskentelevälle

Taskulasin ja lomake.Jokaisella rakennustyömaalla ja telakka-alueella työskentelevällä on oltava työpaikalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste.

Huolehtimisvelvollisuus henkilötunnisteesta kohdistuu rakennusalalla yhteistä rakennustyömaata johtavaan tai valvovaan rakennuttajaan, pääurakoitsijaan tai muuhun päätoteuttaja-asemassa olevan työnantajaan ja työntekijän omaan työnantajaan.

Velvoitteita sovelletaan 1.7.2022 alkaen telakka-alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävään työnantajaan, kun kysymys on työskentelystä telakka-alueella. Työnantajavelvollisuuksia sovelletaan myös työnantajaan, jonka työntekijöitä työskentelee telakka-alueella.

Tunnistetta ei kuitenkaan tarvitse olla henkilöllä, joka kuljettaa tilapäisesti tavaraa työmaalle tai telakka-alueelle. Tunnisteita ei myöskään vaadita sellaisella työmaalla, jossa rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan rakennuttajana olevan yksityishenkilön omaan käyttöön. Lisäksi tunnisteita ei vaadita aluksen tilaajan tai liikennöintiä harjoittavan yrityksen palveluksessa olevalta aluksen miehistöön kuuluvalta työntekijältä, joka työskentelee telakka-alueella aluksen käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä.

Tunnisteesta on käytävä ilmi

  • onko henkilö työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja
  • itsenäisen työnsuorittajan kortissa tulee näkyä yrityksen nimi
  • työntekijän nimi ja kuva
  • työnantajan (palkanmaksajan) nimi
  • veronumerorekisteriin merkitty veronumero.

Veronumeron tulee löytyä julkisesta veronumerorekisteristä. Toisin sanoen numero kortissa ei ole veronumero, ellei sitä ole rekisteröity verottajan tietokantaan.

Lisätietoa telakka-alalle veronumeroinfon tallenteessa

Telakka-alalle järjestetyssä veronumeroinfossa työsuojeluviranomainen ja Verohallinto kertovat veronumeromenettelyn laajenemista laivanrakennusalalle ja vastaavat telakoiden esittämiin kysymyksiin. Tapahtuman tallenteet ja esitysmateriaalit löytyvät sivulta Verkkoseminaari: Veronumeroinfo telakka-alalle.

Lisätietoa verohallinnon verkkopalvelussa: Veronumero ja julkinen veronumerorekisteri.

Lisää aiheesta