Palaute

Tällä lomakkeella voit antaa palautetta Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta. Jos haluat vastauksen, annathan sähköpostiosoitteesi. Palaute käsitellään työsuojelun vastuualueiden viestintäyksikössä.

Jos yhteydenottosi koskee muuta kuin verkkopalvelua, ota yhteyttä valtakunnalliseen puhelinneuvontaan tai työpaikkasi sijaintikunnan mukaan määräytyvään aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen.

Lomaketta ei ole tarkoitettu asioiden vireille saattamiseen eli sillä ei voi lähettää esimerkiksi lupahakemusta tai tapaturmailmoitusta. Ethän lähetä lomakkeella myöskään arkaluontoisia tietoja, kuten tilinumeroita tai terveydentilaa koskevia tietoja.

Palautelomakketta koskeva tietosuojaseloste