Työsuojelutoimikunta - alasivu

Työsuojelutoimikunta on perustettava työpaikkaan, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Työnantaja tekee aloitteen toimikunnan perustamisesta. Työsuojelutoimikunnan toimikausi on kaksi vuotta.

Työnantajan ja työntekijöiden edustus työsuojelutoimikunnassa

Työsuojelutoimikunnassa on jäseniä joko neljä, kahdeksan tai kaksitoista. Ellei asiasta ole toisin sovittu, toimikunnan kokoonpano on seuraava:

  • neljännes toimikunnan jäsenistä edustaa työnantajaa
  • puolet edustaa sitä työntekijä- tai toimihenkilöasemassa olevien työntekijöiden ryhmää, joka on suurempi
  • neljännes edustaa pienempää työtekijäryhmää. 

Työnantaja nimeää edustajansa työsuojelutoimikuntaan. Työsuojelupäälliköllä on oikeus osallistua työsuojelutoimikunnan kokouksiin, vaikka hän ei olisi työsuojelutoimikunnan jäsen.

Työsuojelutoimikunnan puheenjohtajana toimii työnantaja, tämän edustaja tai toimikunnan keskuudestaan valitsema henkilö. Työsuojelutoimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta huolehtii työnantajan nimeämä edustaja.

Työsuojeluvaltuutetut ovat asemansa perusteella työsuojelutoimikunnan jäseniä. Muut työntekijöiden edustajat valitaan samalla vaalimenettelyllä kuin työsuojeluvaltuutetut.

Työsuojelutoimikunnan jäsenyydestä ei saa aiheutua kuluja jäsenille. Ajankäyttö ja ansionmenetykset korvataan samalla periaatteella kuin työsuojeluvaltuutetulle.

Työsuojelutoimikunnassa käsiteltävät asiat

Työsuojelutoimikunnassa käsitellään työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn liittyviä asioita, ja työsuojelutoimikunta tekee tarvittaessa esityksiä, joiden tavoitteena on esimerkiksi

  • kehittää työoloja
  • järjestää työsuojelukoulutusta
  • kehittää työterveyshuoltoa
  • kehittää työkykyä ylläpitävää toimintaa.

Tarkempaa tietoa työsuojelutoimikunnassa käsiteltävistä asioista.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?