Työnjohto-oikeus, yksityisyyden suoja ja varoitus - Yksityisyyden suoja - Huumausainetestit

Huumausainetestien käyttämisestä pitää sopia työterveyshuollon kanssa tehtävässä päihdeohjelmassa. 

Työnantajalla on tiettyjen ehtojen täyttyessä oikeus käsitellä työnhakijan tai jo työsuhteessa olevan työntekijän huumausainetestien tuloksia. Työnantaja saa käsitellä ja rekisteröidä ainoastaan todistuksessa annettuja tietoja huumausaineiden käytöstä ja niitäkin vain työntekijän suostumuksella. Työnantaja vastaa testin kustannuksista.

Huumausainetestausta koskevat säädökset on kirjattu lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä. Testauksen yleiset edellytykset ovat seuraavat:

 1. Testausta teettävällä työnantajalla tulee olla käytössä työterveyshuoltolaissa tarkoitettu kirjallinen päihdeohjelma ja
 2. Työtehtävät, jotka oikeuttavat käsittelemään huumausainetestiä koskevaa todistusta on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä.

Työnantajan on ilmoitettava työnhakijalle ennen työsopimuksen tekemistä tai jo työsuhteessa olevalle työntekijälle ennen työehtojen muuttamista siitä, että tehtävät vaativat todistuksen huumausainetestistä.

Testitodistuksen pyytäminen uusiin tehtäviin hakeuduttaessa

Työnantajan oikeus käsitellä huumausainetestiä koskevia tietoja kohdistuu vain tehtävään valittuun työnhakijaan, minkä vuoksi työnantajalla ei ole oikeutta edellyttää huumausainetestitodistuksen toimittamista työhakemuksen tai -haastattelun yhteydessä. Työnhakijalta tai uusiin tehtäviin hakeutuvalta työntekijältä voidaan pyytää todistus huumausainetestistä vain silloin, kun työ edellyttää tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä. Lisäksi toisen seuraavista edellytyksistä tulee täyttyä:

 • työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voisi vaarantaa
  • työntekijän itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta
  • maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta
  • liikenneturvallisuutta
  • ympäristöä (lisätä merkittävän ympäristövahingon riskiä)
  • salassa pidettävien tietojen tietoturvaa
  • liike- ja ammattisalaisuutta
 • työntekijän on tarkoitus hoitaa tehtäviä
  • joissa vaaditaan erityistä luottamusta, eikä työnantaja valvo työtiloja ja joissa voi aiheuttaa asiakkaalle merkittävää vaaraa tai taloudellista vahinkoa työskennellessä huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena (esim. kotipalvelutyö)
  • joihin kuuluu itsenäistä työtä alaikäisten parissa
  • joissa voi saada käsiinsä huumausaineita tai sellaisina käytettäviä lääkkeitä.

Työnantaja ei voi pakottaa työnhakijaa huumausainetestiin. Työnhakija voi siten olla suostumatta huumausainetestiin, mutta työnantajan ei silloin tarvitse huomioida häntä hakijana tai nimittää jo työsuhteessa olevaa uuteen tehtävään.

Testitodistuksen pyytäminen työsuhteen aikana

Työsuhteen aikana työnantaja voi velvoittaa huumausainetestiin työntekijän ensinnäkin vain silloin, kun tätä epäillään perustellusti huumausaineen vaikutuksen alaisuudesta työaikana tai huumeriippuvuudesta ja testaaminen on välttämätöntä työ- tai toimintakyvyn selvittämiseksi. Toiseksi työntekijän tehtävien hoitamiselta edellytetään erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä ja hyvää reagointikykyä.

Kolmanneksi työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena:

 • vaarantaa vakavasti työntekijän itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta
 • vaarantaa vakavasti maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta
 • vaarantaa vakavasti liikenneturvallisuutta
 • voi huomattavasti lisätä merkittävien ympäristövahinkojen riskiä
 • vaarantaa vakavasti salassa pidettävien tietojen tietosuojaa
 • vaarantaa liike- tai ammattisalaisuutta
 • voi aiheuttaa työn vuoksi haltuun saatavien lääkkeiden tai muiden huumaustarkoituksessa käytettävien aineiden laitonta kauppaa.

Lisäksi työnantaja voi pyytää todistuksen työntekijältä, joka on sitoutunut huumausaineiden käytön vuoksi hoitoon ja siihen liittyvään seurantaan.

Jos työntekijä ei toimita työnantajalle huumausainetestiä koskevaa todistusta, katsotaan se yleensä velvollisuuksien laiminlyönniksi, josta voi kokonaistilanteesta riippuen seurata varoitus, irtisanominen tai jopa työsopimuksen purkaminen.

Oikeudet ja velvollisuudet työssä - Yksityisyyden suoja - Huumausainetestit - Muualla verkossa