Lääkinnälliset laitteet - Alasivu

Työnantajan pitää ottaa sähkömagneettisten kenttien merkityksen arvioinnissa huomioon aktiiviset kehonsisäiset lääkinnälliset laitteet, joita hän tietää työntekijöillä olevan. Alla olevassa taulukossa on arvioitu aktiivisten kehonsisäisten lääkinnällisten laitteiden häiriytymisen riskiä joissakin työpaikoissa tai töissä:

 

Sähkömagneettisten kenttien aiheuttaman häiriön riskin suuruus 

 

Pieni 

Kohtalainen 

Merkittävä 

Toimisto 

 

 

Kauppa 

 

 

Perhepäivähoito/kotisiivous 

 

 

Kirjasto 

 

 

Sähkötrukin kuljettaja 

 

 

Veturinkuljettaja 

 

 

Ravintolan keittiö (induktiokeittolevyt) 

 

 

Tukiasemien kattotyöt 

 

 

Liiman kuivaus mikroaaltokuivaimella 

 

 

Induktiokuumennus 

 

 

Magneettikuvaus 

 

 

Aivojen magneettistimulaatio (TMS-hoito) 

 

 

Sähköhitsaus 

 

 

Muovin hitsaus 

 

 

Kirurgiset diatermialaitteet 

 

 

Elektrolyysilaitokset 

 

 

Raskas teollisuus 

 

 

Energian tuotanto ja jakelu 

 

 

 

Sydämentahdistimen huomioon ottaminen 

Työnantajan on arvioitava sähkömagneettisten kenttien merkitys työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle erityisesti, jos työntekijällä on sydämentahdistin ja hänen pitäisi työskennellä esimerkiksi seuraavien laitteiden lähellä tai käyttää niitä: 

 • demagnetointilaitteet 
 • hitsauslaitteet 
 • induktiokuumennuslaitteet 
 • metallinpaljastimet 
 • mikroaaltokuivauslaitteet 
 • suurtaajuuskuumentimet 
 • sähkögeneraattorit ja -moottorit 
 • sähkökemiallisten prosessien laitteistot 
 • sähköporat ja muut suuritehoiset käsityökoneet 
 • voimakkaat lähetinantennit 
 • voimakkaat staattiset magneetit (magneettikuvauslaitteet) 
 • suuria sähkövirtoja käyttävät laitteet.