Työpaikkatiedotteet

Työpaikkatiedotteilla viestitään työpaikoille ja työsuojeluhallinnon sidosryhmille lainsäädännön, tarkastuskäytäntöjen ja hallinnon linjausten muutoksista, uudistuksista tms. Sivulle kootut tiedotteet ovat tarkastajien, työpaikkojen ja sidosryhmien käytettävissä.

Työpaikkatiedotteet ovat pdf-muotoisia. Tyosuojelu.fin uudistuttua lokakuussa 2015 eivät vanhemmissa tiedotteissa olevat linkit verkkopalveluun välttämättä enää toimi.

Työpaikkatiedote 2/2024:
Vähennä työn fyysistä kuormitusta (pdf)

Työpaikkatiedote 1/2024:
Työnantajan muistilista (pdf)

Työpaikkatiedote 9/2023:
Muistilista lähetetyn kuljettajan työnantajalle (pdf)

Työpaikkatiedote 8/2023:
Lähettäminen tieliikenteen kuljetuspalvelujen alihankinnassa (pdf)

Työpaikkatiedote 7/2023:
Lähettävän yrityksen velvollisuus soveltaa lisätyöehtoja pitkäkestoisessa lähettämisessä (pdf)

Työpaikkatiedote 6/2023:
Ilmoitusvelvollisuus työntekijöiden lähettämisestä Suomeen (pdf)

Työpaikkatiedote 5/2023:
Tietoa työntekijöitä Suomeen lähettävälle yritykselle (pdf)

Työpaikkatiedote 4/2023:
Hakkuut myrskytuhometsissä

Työpaikkatiedote 3/2023:
Työsuojeluviranomaisten tiedote metsäalan työnantajille

  • Saatavana myös ruotsiksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi

Työpaikkatiedote 2/2023 (päivitetty 5.10.2023):
Ulkomaalaislain muutokset koskien työnantajan velvollisuuksia (pdf)

Työpaikkatiedote 1/2023:
Työtunneille on yläraja myös määräaikaisissa työsuhteissa

Työpaikkatiedote 8/2022:
Yhteisen työpaikan töiden vaarojen arviointi tarkemmaksi (pdf)

Työpaikkatiedote 7/2022:
Ketjuterä tai hammastettu puuntyöstöterä ei ole turvallinen kulmahiomakoneessa (pdf)

Työpaikkatiedote 6/2022:
Käsin hionta sorvilla on kielletty työmenetelmä (pdf)

Työpaikkatiedote 5/2022:
Biologiset vaarat työpaikalla (pdf)

Työpaikkatiedote 4/2022:
Vähennä työn kuormittavuutta – ehkäise väkivaltaa työssä (pdf)

Työpaikkatiedote 3/2022:
Vuokratyöntekijän työturvallisuudesta vastaavat sekä vuokra- että käyttäjäyritys (pdf)

Työpaikkatiedote 2/2022:
Yhteinen työpaikka (pdf)

Työpaikkatiedote 1/2022:
Asbestipurkutyölupa edellyttää hakijalta riittäviä selvityksiä (pdf)

Työpaikkatiedote 3/2021:
Nuorelle työntekijälle vaarallisista töistä on ilmoitettava (pdf)

Työpaikkatiedote 1/2021: 
Työnantajan vastuu ajo- ja lepoaikatietojen käsittelyssä (pdf)

Työpaikkatiedote 8/2020:
Tärkeää tietoa panostajan pätevyyskirjoista – Panostajalain siirtymäsäännös päättyy 1.9.2021

Työpaikkatiedote 7/2020:
Valmistajan, maahantuojan ja myyjän vastuut rakennuskoneiden turvallisuudesta

Työpaikkatiedote 5/2020:
Henkilöstövuokrausyrityksen vastuu ajo- ja lepoaikatietojen säilyttämisessä

Työpaikkatiedote 4/2020 (päivitetty 12/2023):
Onko yrityksenne työtapaturmien torjunta kunnossa?

Työpaikkatiedote 3/2020:
Sisäilmasto-ongelmia työpaikalla? Ohjeita ongelman käsittelyyn ja ratkaisemiseen

Työpaikkatiedote 1/2020:
Älä altista työntekijää syöpävaaralle

Työpaikkatiedote 5/2019:
Kemikaalit ja kemialliset tekijät

Työpaikkatiedote 3/2019:
Henkilönsuojaimen suojaavuuden varmistaminen

Työpaikkatiedote 2/2019:
Työyhteenliittymä ei voi toimia päätoteuttajana rakennustyömaalla

Työpaikkatiedote 1/2019:
Tapaturma ja siihen johtaneet tekijät tutkittava

Työpaikkatiedote 11/2018:
Kesähelteellä työskenneltäessä työtilan jäähdytys ja työn tauotus on tärkeää

Työpaikkatiedote 10/2018:
Työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonta

Työpaikkatiedote 9/2018:
Työnantajalla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta

Työpaikkatiedote 8/2018:
Tietoa Suomeen työntekijöitä lähettävälle yritykselle

Työpaikkatiedote 5/2018:

Lisätyön tarjoaminen osa-aikaiselle työntekijälle

Työpaikkatiedote 3/2018:
Lumenpudotus tulee tehdä oikein

Työpaikkatiedote 2/2018:
Työterveyshuolto on järjestettävä kaikilla työpaikoilla

Työpaikkatiedote 1/2018:
Määräaikaiselle työsuhteelle tulee olla peruste

Työpaikkatiedote 1/2017:
Rakennuttajan velvollisuudet rakennustyömaalla

Työpaikkatiedote 3/2016:
Rakentamisessa käytettävät kemikaalit voivat aiheuttaa vakavan terveysvaaran

Työpaikkatiedote 1/2016:
Uusi panostajalaki voimaan 1.9.2016

Työpaikkatiedote 1/2015:
Uusi asbestilainsäädäntö voimaan vuoden 2016 alussa

Työpaikkatiedote 11/2008 (Päivitetty 31.7.2014):
Tilaajavastuulaki ja ulkopuolisen työvoiman käyttö

Työpaikkatiedote 2/2014 (Päivitetty 17.2.2014):
Nosturilla nostaminen on vaarallista työtä

Työpaikkatiedote 2/2013:
Työaikojen haitallinen kuormitus on selvitettävä

Työpaikkatiedote 1/2013:
Väkivallan uhan torjunta on tärkeä osa työpaikan turvallisuusjohtamista

Työpaikkatiedote 5/2012:
Työnantajan ja työterveyshuollon yhteistoiminta on tiivistynyt

Työpaikkatiedote 2/2012:
Kertarakentajan tulee huolehtia työturvallisuudesta

Työpaikkatiedote 2/2011:
Varoitusvaatetus ehkäisee pimeällä työtapaturmia

Työpaikkatiedote 4/2010:
Epäasiallinen kohtelu työpaikalla

Työpaikkatiedote 3/2010:
Väkivallan uhka työssä

Työpaikkatiedote 2/2010:
Kemikaaliriskejä tarkastetaan huonekaluteollisuudessa