Julkaisut - Yleistä

Työsuojeluhallinto julkaisee oppaita, raportteja, työpaikkatiedotteita ja vuosikertomusta. Julkaisut-osioon on koottu myös toimintaa ohjaavat valvontaohjeet. Runkosuunnitelmat ja tulossopimukset on koottu Työsuojeluviranomaisen toiminta -sivulle.

Vuodesta 2017 alkaen uudet oppaat ja raportit on laadittu helposti näytöllä selattavaksi verkkojulkaisuiksi. Julkaisuista on saatavissa myös kevyempi pdf-versio, joka voidaan tarvittaessa tulostaa A4-koossa.

Yksittäisiä vanhassa formaatissa olevia oppaita on vielä linkitettynä aiheesta kertovien verkkosivujen yhteyteen. Niiden sisältöä ajantasaistetaan ja siirretään uuteen julkaisumuotoon vähitellen.

Tervettä ja turvallista työtä - Opas työnantajuuteen

Tervettä ja turvallista työtä 2019 -oppaan kansi.

Tervettä ja turvallista työtä on opas (2019) erityisesti mikro- ja pienyrittäjien tarpeisiin. Se ohjaa yrittäjää huolehtimaan keskeisistä työturvallisuuden ja työterveyden prosesseista. Oppaaseen on koottu perusasiat, jotka jokaisen työnantajan tulee ottaa huomioon työntekijöitä palkatessaan. Se auttaa myös eteenpäin tiedon haussa.

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen opas