Harmaa talous ja työsuojelu - Yleistä

Harmaata taloutta esiintyy kaikilla toimialoilla. Etenkin työvoimavaltaiset ja paljon alihankintaa sisältävät toimialat ovat alttiita harmaan talouden ilmiöille. Monet viranomaiset tekevät yhteistyötä harmaan talouden torjunnassa, esim. työsuojeluviranomainen, verohallinto, poliisi ja tulli.

Harmaan talouden torjunta on tärkeää

Työsuojeluviranomainen valvoo mm. seuraavia asioita harmaan talouden torjunnassa:

  • Työnantajat käyttävät ainoastaan sellaista ulkomaista työvoimaa, jolla on työnteko-oikeus Suomessa.
  • Työnantajat maksavat työntekijöille vähintään yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
  • Työntekijöiden työajat ja ylityöt ovat lakien ja sopimusten mukaisia.
  • Tilaajat käyttävät vuokratyössä ja alihankinnassa sellaisia sopimuskumppaneita, jotka täyttävät tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain mukaiset velvoitteet.
  • Rakennusalan toimijat (rakennuttajat, päätoteuttajat ja työnantajat) huolehtivat, että kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä työntekijöillä on kuvallinen henkilötunniste.
  • Rakennustyömaan päätoteuttajalla on työmaalla ajantasainen työntekijäluettelo.