Anna vihje

Oheisella lomakkeella voit lähettää harmaan talouden vihjetietoja työsuojeluviranomaiselle. Kun täytät lomakkeen, kerro mahdollisimman yksityiskohtaisesti kaikki mitä tiedät asiasta. Tiedot käsitellään aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueilla luottamuksellisesti.

Työsuojeluviranomaisen rooli ja erilaiset valvontatehtävät harmaan talouden torjunnassa

  • Työnantajat käyttävät ainoastaan sellaista ulkomaista työvoimaa, jolla on työnteko-oikeus Suomessa.
  • Työnantajat maksavat työntekijöille vähintään yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
  • Työntekijöiden työajat ja ylityöt ovat lakien ja sopimusten mukaisia sekä kuljetusalalla ajo- ja lepoajat säännösten mukaisia.
  • Tilaajat käyttävät vuokratyössä ja alihankinnassa sopimuskumppaneita, jotka täyttävät tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet (mm. verojenmaksu, eläkkeet, tapaturmavakuuttaminen ja työterveyshuolto).
  • Tilaajat huolehtivat, etteivät he tee sopimusta liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai sellaista sopimusta, josta tilaajan olisi täytynyt tietää, ettei sopimuspuolella ole tarkoitus noudattaa lakisääteisiä maksuvelvoitteitaan (esimerkiksi ns. alihintainen sopimus). 
  • Rakennusalan toimijat (rakennuttajat, päätoteuttajat ja työnantajat) ja telakkatoimijat (1.7.2022 alkaen) huolehtivat, että kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä työntekijöillä on kuvallinen henkilötunniste.
  • Rakennustyömaan päätoteuttajalla on työmaalla ajantasainen työntekijäluettelo.