Työntekijäluettelo - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työntekijä tulee merkitä luetteloon heti kun hän aloittaa työmaalla. Työntekijäluettelo on pidettävä ajan tasalla. Työntekijäluetteloon voidaan jättää merkitsemättä tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavat.

Työntekijäluettelosta on käytävä ilmi

  • työntekijän etu- ja sukunimi, syntymäaika ja veronumero
  • työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä
  • työntekijän työnantajan nimi ja Y-tunnus tai sitä vastaava ulkomainen tunniste
  • lähetetyn työntekijän työnantajan edustajan nimi ja yhteystiedot Suomessa.

Tietoa edustajan kelpoisuusvaatimuksista Lähetetty työntekijä: Työntekijän edustaja -sivulla.

Työnantajan on annettava työntekijöistään pääurakoitsijalle tai muulle päätoteuttajalle tarpeelliset tiedot luettelon pitämistä varten.

Pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on säilytettävä luettelo kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin työmaa valmistui.

Lisätietoa rakennustyömaata koskevista velvoitteista Rakennusala-sivulla.