Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus

Asbestipurkutyöstä tulee ilmoittaa alueelliselle työsuojeluviranomaiselle eli sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka alueella purkutyö tapahtuu. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, mikäli mahdollista vähintään seitsemän päivää ennen työn aloittamista.

Huom! Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus -verkkolomake on siirretty aluehallinnon asiointipalveluun. Ohjeet ja linkki löytyvät tältä sivulta.

Jos asbestipitoisen aineen vaurion tai putkirikon korjaaminen edellyttää vahingon tai vaaran minimoimiseksi välittömiä toimenpiteitä, työ voidaan aloittaa heti.

Työsuojeluviranomainen voi edellä mainituissa välittömiä toimenpiteitä edellyttävissä tilanteissa hyväksyä suullisen ilmoituksen.

Ilmoitus on kuitenkin tehtävä myös kirjallisesti heti kun se on mahdollista.

Ilmoituksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot seuraavista seikoista:

 1. työn luonne, alkamisaika ja todennäköinen kesto
 2. paikka, jossa työ tehdään
 3. työn tilaaja ja tämän yhteystiedot
 4. työssä käytettävien työntekijöiden nimet
 5. työntekijöiden terveyden sopivuus asbestitöihin sekä viimeisimmän työntekijälle tehdyn terveystarkastuksen suorittamispäivämäärä ja tieto tarkastuksen voimassaolosta
 6. asbestikartoituksen keskeiset havainnot, asbestikartoituksen suorituspäivä ja tekijä
 7. asbestin tai asbestipitoisen materiaalin purkuun käytettävät menetelmät
 8. työntekijöiden suojaukseen ja puhdistamiseen käytettävät laitteet ja niiden ominaisuudet
 9. asbestipölyn työympäristöön leviämisen estämiseksi käytettävät laitteet ja niiden ominaisuudet
 10. sen jätteenkäsittelylaitoksen nimi, jonne jätteet toimitetaan
 11. ilmoituksen tekijä ja tämän yhteystiedot.

Ilmoitus työsuojeluviranomaiselle on uusittava, jos työolosuhteissa tapahtuu muutos, jonka johdosta altistuminen asbestista tai asbestipitoisesta materiaalista vapautuvalle pölylle lisääntyy merkittävästi. Lisäksi ilmoitusta on täydennettävä, jos purkutyötä tekemään tulee muu kuin ennalta ilmoitettu työntekijä.

Asbestipurkutyötä suorittavan henkilön sopivuus työhön on oltava tarkastettu terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä annetun valtioneuvoston asetuksen (1485/2001) mukaisesti. Lääkärin lausunnossa on oltava maininta asbestityöhön soveltuvuudesta.

Ennakkoilmoitus on kiinnitettävä altistumisalueen ulkopuolelle näkyvälle paikalle. Kaikkia ennakkoilmoituksen tietoja ei tarvitse sisällyttää altistumisalueen ulkopuolelle kiinnitettävään ilmoitukseen. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi työn luonne, alkamisaika ja todennäköinen kesto, paikka jossa työ tehdään sekä ilmoituksen tekijä ja tämän yhteystiedot.

Toimi näin

Tee asbestipurkutyön ennakkoilmoitus aluehallinnon asiointipalvelun kautta:

Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus (Aluehallinnon asiointipalvelu)

 1. Valitse Palvelut-sivun listasta Työsuojeluviranomaiselle tehtävät ennakkoilmoitukset.
 2. Valitse Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus.
 3. Tunnistaudu palveluun Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Valitse, mitä tunnistustapaa haluat käyttää. Tunnistautuneena käyttäjänä voit suoraan asioida yrityksen puolesta (nimenkirjoitusoikeus) tai voit hakea yrityksen tiedot y-tunnuksella asiakastietovarannosta (ATV). Asiakastietovarannosta haetut yrityksen tiedot siirtyvät ennakkoilmoitukseen automaattisesti.
 4. Täytä ennakkoilmoitus huolellisesti. Voit tallentaa ilmoituksen keskeneräisenä ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin.
 5. Lähetä ennakkoilmoitus. Voit halutessasi tallentaa sen.

Saat asiointipalveluun ja antamaasi sähköpostiosoitteeseen tiedon, kun työsuojeluviranomainen on vastaanottanut ennakkoilmoituksen. Asiointipalvelusta löytyvät kaikki tekemäsi ennakkoilmoitukset.

Huom! Ilmoita mahdolliset täydennykset jo tehtyyn ennakkoilmoitukseen sähköpostilla alueelliselle työsuojeluviranomaiselle eli sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka alueella työmaa sijaitsee (yhteystiedot).

Huom! Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus on siirretty aluehallinnon asiointipalveluun. Lomakkeen käyttö edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista. Tunnistautuminen on turvallista ja helppoa.

Voit tehdä ilmoituksen myös täyttämällä pdf-muotoisen lomakkeen ja toimittamalla sen postitse tai sähköpostin liitteenä alueelliselle työsuojeluviranomaiselle eli sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka alueella työmaa sijaitsee.

Pdf-lomake: Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus (pdf) | Työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot