Toiminta- ja raja-arvot - Alasivu

Päivittäinen tärinäaltistus on toiminta-arvon suuruinen, jos käsityökoneen tärinän kiihtyvyys on 2,5 m/s² ja työntekijä tekee sillä työtä kahdeksan tunnin ajan niin, että se on kädessä ja käy koko ajan.

Tärinäaltistukselle on toiminta- ja raja-arvot, jotka kuvaavat tärinälle altistumista suhteutettuina kahdeksan tunnin vertailuaikaan. Toiminta- ja raja-arvo on annettu päivittäiselle käsitärinälle ja kehotärinälle erikseen. Toiminta-arvon ylittävällä tärinäaltistuksella voi olla terveysvaikutuksia. Raja-arvon ylittävällä tärinäaltistuksella on niin vakavat terveysvaikutukset, että raja-arvo ei saisi ylittyä lainkaan.

Tärinän aiheuttava pinta värähtelee kolmessa suunnassa: eteen ja taakse, sivulta sivulle ja pintaa vastaan kohtisuorassa suunnassa. Käsitärinän toiminta- ja raja-arvoon verratessa kaikkien näiden värähtelysuuntien tärinän voimakkuudet yhdistetään. Kehotärinällä toiminta- ja raja-arvoon verrataan tärinän voimakkuutta siinä värähtelysuunnassa, jolla se on suurin. Koska selkärangan sivusuuntaiset liikkeet ovat vaarallisempia kuin selkärangan suuntainen liike, pinnan suuntaiset tärinän voimakkuudet kerrotaan tässä vertailussa luvulla 1,4.

Tärinäaltistusta (tunnus A(8)) verrataan toiminta- ja raja-arvoihin, ja tämän vertailun perusteella työnantajalle määrärään tiettyjä velvollisuuksia.

Tärinän toiminta- ja raja-arvot

 Päivittäinen altistus  A(8)

Toiminta-arvo

Raja-arvo

Käsitärinä  

2,50 m/s²

5,00 m/s²

Kehotärinä  

0,50 m/s²

1,15 m/s²

Työnantajan velvoitteet altistuksen suuruuden perusteella

Jos työntekijän päivittäinen tärinäaltistus ylittää toiminta-arvon, työnantajan pitää

  • laatia ja toteuttaa tärinäntorjuntaohjelma
  • järjestää työterveyshuolto niin, että se seuraa työntekijän terveydentilaa määräajoin.

Jos työntekijän päivittäinen tärinäaltistus ylittää raja-arvon, työnantajan pitää

  • vähentää viipymättä altistusta niin, ettei raja-arvo ylity
  • selvittää, minkä vuoksi tärinäaltistus oli niin suuri
  • parantaa tärinältä suojaavia ja tärinää vähentäviä toimia niin, ettei tärinäaltistus enää voi ylittää raja-arvoa.