Verkkoseminaari: Palkkainfon jatko-osa

Ajankohta: keskiviikko 31.1.2024 kello 10–11.30
Kohderyhmä: työnantajat ja työntekijät sekä heidän edustajansa, työnhakijat, palkanlaskijat
Katso myös: Palkkainfon ensimmäinen osa

Avaa esitysmateriaali tästä (pdf).

Huom! Tallenne, podcast ja esitysmateriaali on päivitetty 6.3.2024 kohdasta, jossa käsitellään sunnuntaisen ylityön laskemista. 

Katso videotallenne

 

Kuuntele podcast, jossa käsitellään yleisökysymyksiä

Oikaisu verkkoseminaarissa ja podcastissa annettuihin tietoihin

Palkkainfon jatko-osassa ja sen yleisökysymyksiä käsittelevässä podcastissa oli virheellistä tietoa, joka on nyt korjattu. Virhe koski sunnuntaityön laskentaa silloin, kun työ on samalla viikoittaista ylityötä. Todellisuudessa palkka lasketaan tällöin seuraavasti:

Työaikalain 20 §:n 5 momentin mukaan ”[S]unnuntaityöstä on maksettava 100 prosentilla korotettu palkka. Jos tehty työ on samalla ylityötä, on siitä suoritettava myös 2 ja 3 momentin mukaan määräytyvä ylityökorvaus, joka lasketaan työntekijän korottamattomasta palkasta.”

Verkkoseminaarin esimerkkitapauksessa (ks. esitysmateriaalin dia 9) sunnuntaille sijoittuva 4 tuntia lasketaan siis seuraavasti:

  • Perustuntipalkka korotetaan 100 % (esim. 10 € x 2)
  • Tähän lisätään 50 % korotusosa, joka lasketaan korottamasta palkasta (esim. 10 € x 0,5)
  • Tuloksena 25 €/h, joka vastaa siis 150 % korotusta (250 % palkkaa)

Joissain työehtosopimuksissa voi tosin olla kirjaus sunnuntaityöstä, että myös ylityökorvaukset korotetaan, mutta tämä ei ole lain pääsääntö.

Virhe on korjattu 6.3.2024 sekä verkkoseminaarin tallenteeseen, esitysmateriaaliin että podcastiin. Virhe huomattiin osallistujien yhteydenottojen avulla, joten kiitos heille aktiivisuudesta tiedon korjaamisessa!

Sisältö

Palkkainfon jatko-osassa sukelletaan palkkauksen erityiskysymyksiin. Verkkoseminaarissa kerrotaan, miten erilaiset työaikalain mukaiset palkanosat määräytyvät, mitä laki sanoo sairausajan palkanmaksuvelvollisuudesta ja mitä tarkoittaa odotusajan palkka. Lisäksi käsitellään lähetetyn työntekijän palkkausta koskevia erityiskysymyksiä. Ilmoittautumisen yhteydessä voit vielä esittää toiveitasi infon sisällöstä ja ne pyritään huomiomaan mahdollisuuksien mukaan.  

Infossa keskitytään palkkauksen työoikeudelliseen puoleen. Siinä ei käsitellä esimerkiksi verotukseen tai palkkaturvaan liittyviä kysymyksiä.

Tilaisuuden yleisökysymyksiä käsitellään podcastissa, joka julkaistaan verkkoseminaarin jälkeen. Kouluttajana toimii lakimies Aki Eriksson Lounais-Suomen aluehallintovirastosta. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. 

Palkkainfon ensimmäinen osa käsitteli sitä, miten peruspalkka Suomessa määräytyy. Sen tallenne ja yleisökysymyksiä käsittelevä podcast löytyvät sivulta Tyosuojelu.fi/live27

Lisätietoa: 
Lakimies Aki Eriksson
Viestintäasiantuntija Virpi Vento
sähköpostit muotoa [email protected]