Luonnontuotteiden kerääjien tukikohta - Yleistä

Luonnontuotekeruualan toimijan tulee ilmoittaa kerääjien tukikohtien sijainti ennakkoon työsuojeluviranomaiselle. Velvollisuus koskee toimijaa, joka itse tai jonka lukuun muu taho järjestää kerääjälle majoituksen, keruuvälineet ja -varusteet tai ajoneuvot pääasiallisena tarkoituksenaan ostaa kerääjältä tämän keräämiä luonnontuotteita. Jos tukikohta muuttuu keruukauden aikana, myös uudesta tukikohdasta tulee tehdä ennakkoilmoitus.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus tehdään työsuojeluviranomaiselle sähköisellä lomakkeella. Työsuojeluviranomainen kuittaa vastaanotetun ennakkoilmoituksen toimijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viikon kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Sähköinen lomake: Ennakkoilmoitus luonnontuotteiden kerääjien tukikohdasta

Luonnontuotteiden kerääjien tukikohta - Lainsäädäntö

Luonnontuotteiden kerääjien tukikohta - Muualla Tyosuojelu.fissä