Työsuojelutarkastus - Seuranta työsuojelutarkastuksen jälkeen

Työsuojelutarkastuksen jälkeen tarkastaja seuraa, että työnantaja noudattaa saamiaan velvoitteita. Seuranta ei välttämättä vaadi uutta tarkastusta, vaan velvoitteiden täyttymistä voidaan arvioida myös työnantajan toimittamien luotettavien tietojen ja aineistojen perusteella.

Velvoitteiden täyttyminen voidaan usein todeta työnantajan toimittaman aineiston perusteella.

Tarkastaja arvioi, pitääkö hän työnantajan selvitystä velvoitteiden noudattamisesta riittävänä. Hän laatii saamiensa selvitysten perusteella työnantajalle ilmoituksen velvoitteiden täyttymisestä. Jos saatu selvitys ei ole ollut riittävä, tarkastaja laatii tarkastuskertomuksen, jossa hän antaa uusia velvoitteita työnantajalle. Jos velvoitteen noudattamista ei voida toimitettujen asiakirjojen tai muun selvityksen pohjalta luotettavasti arvioida, työpaikalle tehdään tarvittaessa uusi tarkastus.

Kun työnantajalle on annettu toimintaohje, sen noudattamista valvotaan, kun kohteeseen seuraavan kerran tehdään työsuojelutarkastus.

Kun työnantajalle on taas annettu kehotus, tarkastuskertomuksessa on ilmoitettu määräaika, jonka kuluessa työnantajan on korjattava asia lainsäädännön mukaiseksi. Jos tarkastajan kehotuksessa kuvaamaa puutetta ei korjata määräajassa tai työnantajalta saatu selvitys ei ole riittävä, hän siirtää asian työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi. Työsuojeluviranomaisen käsittely tarkoittaa, että aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella harkitaan, onko asiassa tarpeen ryhtyä jatkotoimenpiteisiin.

Selvitys asiointipalvelussa

Osan työnantajista on mahdollista tehdä selvitys velvoitteiden noudattamisesta sähköisesti työsuojelun asiointipalvelussa. Lisätietoa sivulla Asiointipalvelu.