Työelämän muut vapaat - Perhevapaat - Hoitovapaa -1.8.2022 alkaen

Työntekijällä on työsuhteen katkeamatta oikeus jäädä hoitovapaalle lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.

Adoptiovanhemman vanhemman oikeus hoitovapaaseen jatkuu kuitenkin siihen saakka, kun lapseksi ottamisesta on kulunut kaksi vuotta, enintään siihen asti, kun lapsi aloittaa koulun.

Työntekijällä on oikeus kahteen hoitovapaajaksoon. Jakson vähimmäispituus on yksi kuukausi. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia kahta useammasta tai kuukautta lyhyemmästä hoitovapaajaksosta.

Hoitovapaata saa vain toinen vanhemmista tai huoltajista kerrallaan. Raskaus- ja vanhempainvapaan aikana toinen vanhemmista tai huoltajista voi kuitenkin pitää hoitovapaata yhden jakson.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?