Ulkomainen työntekijä - Lain valinta

Määrättäessä kansainvälisiin siviili- ja kauppaoikeuden sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia noudatetaan Rooma I asetusta.

Jos työntekijän työsopimuksella on liittymiä vain Suomeen, sovelletaan alueperiaatteen mukaan Suomen työlainsäädäntöä. Jos työntekijän työsopimuksella on liittymiä Suomen lisäksi johonkin toiseen valtioon, työntekijällä on niin sanottu kansainvälisluonteinen työsopimus.

Työnantaja ja työntekijä saavat lähtökohtaisesti itse sopia, minkä valtion lakia työntekijän kansainvälisluonteiseen työsopimukseen sovelletaan. Siitä huolimatta työntekijällä on aina oikeus saada vähintään Rooma I asetuksen (593/2008) - jota sovelletaan määrättäessä kansainvälisiin siviili- ja kauppaoikeuden sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia - lainvalintasääntöjen perusteella valittavan lain mukaiset työehdot. Toisin sanoen työntekijällä on aina oikeus saada vähintään Rooma I asetuksen perusteella määräytyvän valtion työlainsäädännön (pakottavien säännösten) mukaiset työehdot.

Sovellettava laki arvioidaan tapauskohtaisesti

Käytännössä on järkevää selvittää, minkä valtion laki työsopimukseen tulisi sovellettavaksi Rooma I asetuksen lainvalintasääntöjen perusteella. Lainvalintasääntöjen mukaan työntekijän työsopimukseen sovelletaan ensisijaisesti sen valtion lakia, jossa tai josta käsin työntekijä tavallisesti tekee työnsä työsopimuksen täyttämiseksi. Jos tavallista työskentelyvaltiota ei kyetä määrittämään, työntekijän työsopimukseen sovelletaan sen valtion lakia, jossa sijaitsee se liiketoimipaikka, jossa työntekijä otettiin työhön.

Joissakin poikkeustapauksissa voi käydä niin, ettei työntekijän työsopimukseen sovelletakaan työntekijän tavallisen työskentelyvaltion eikä työhönoton valtion lakia. Nämä ovat poikkeustapauksia, joissa kokonaisarvion perusteella voidaan sanoa, että työntekijän työsopimus liittyykin läheisemmin johonkin toiseen valtioon kuin työntekijän tavalliseen työskentelyvaltioon tai työhönoton valtioon.

Lähetettyyn työntekijään sovellettava lainsäädäntö

Lähetetty työntekijä on työntekijä, jonka ulkomainen yritys on tilapäisesti lähettänyt töihin Suomeen, koska työnantaja tarjoaa Suomeen palveluja.

Lähetetyn työntekijän osalta on selvitettävä, minkä maan lakia hänen työsopimukseensa sovelletaan ja sen lisäksi on sovellettava lähetettyjen työntekijöiden omaa lainsäädäntöä, lakia lähetetyistä työntekijöistä. Siinä säädetään Suomeen lähetettyjen työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehdoista ja työoloista.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?