Valaistus - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Valaisimia on syytä huoltaa ja pitää kunnossa. Jos työpisteitä tai tiloja muutetaan, on myös valaistusta muutettava.

Hyvä valaistus

Muun muassa seuraavat ominaisuudet tekevät valaistuksesta hyvän:

 • Työtilassa on riittävä yleisvalaistus, jonka voimakkuus on vähintään 200 luksia, jos siellä työskennellään jatkuvasti.
 • Työkohteeseen tulee riittävästi valoa niin, että kohteen yksityiskohdat erottuvat; huomioon otetaan
  • yksityiskohtien koko, esimerkiksi kirjaimien korkeus
  • työntekijän ikä (jo yli 45-vuotiaat tarvitsevat enemmän valoa)
  • yksityiskohtien erottuvuus ympäristöstään.
 • Valo tulee sopivasta suunnasta eikä häikäise tai aiheuta häiritseviä varjoja kulkutielle tai työkohteeseen tai heijastuksia työkohteen pinnasta, mutta toisaalta valo korostaa työkohteen muotoja.
 • Valo auttaa hahmottamaan työskentelytilaa antamalla tasaisesti valoa tilan pinnoille ja näyttämällä katselukohteiden värit mahdollisimman luonnollisina.
 • Pinnan kirkkaus pienenee vähitellen katselukohteesta poispäin.
 • Valonlähteet on valittu niin, että niiden väri helpottaa kohteiden näkemistä oikein.
 • Vierekkäisten tilojen tai alueiden valoisuus ei muutu äkillisesti.

Valaistuksen arviointi

Työnantajan on huolehdittava, että työpaikan valaistus sopii työn ja työntekijän edellytyksiin ja on riittävän tehokas.

Työnantaja voi käyttää apuna sisätilojen valaistuksen arvioinnissa ohjearvoja, jotka esitetään standardissa SFS-EN 12464-1, Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus. Osa 1: Sisätilojen valaistus. Standardissa esitetään ohjearvot yleisimpien näkötehtävien valaistuksen voimakkuudelle, valaisimien häikäisyn rajoittamiselle ja valonlähteiden värintoistolle.

Valaisimien asennus

Valaisimet on asennettava työpaikan työtiloihin, käytäviin ja muihin tiloihin niin, etteivät ne lisää työntekijälle aiheutuvia vaaroja ja haittoja.

Ulkovalaistus

Työnantajan on järjestettävä työpaikalle ulkovalaistus, jos päivänvalo ei riitä siihen, että työpaikan ulkotiloissa voi liikkua ja tehdä työtä turvallisesti ja rasittumatta.

Työnantaja voi arvioida ulkovalaistuksen riittävyyttä vertaamalla tilannetta ohjearvoihin, jotka on esitetty standardissa SFS-EN 12464-2, Light and lighting. Lighting of work places. Part 2: Outdoor work places. Suositus ulkotyöalueiden yleisvalaistuksen voimakkuudelle on 20–50 luksia.

Varavalaistus

Työnantajan on jossain tapauksissa järjestettävä työpaikalle varavalaistus, joka työpaikan normaalin keinovalaistuksen sammuessa antaa mahdollisuuden päättää meneillään oleva työ turvallisesti ja tarvittaessa päästä turvallisesti pois työtilasta. Tällainen varavalaistus pitää järjestää, jos työpaikkana käytetään maanalaista tai ikkunatonta tilaa tai jos työntekijöille aiheutuu erityistä vaaraa, kun työpaikan normaalivalaistus joutuu epäkuntoon.

Valaistuksen huolto ja kunnossapito

Valaisimien antama valo vähenee käyttöiän myötä, ja pintojen likaantuminen tekee tilasta pimeämmän. Siksi työnantajan on huolehdittava siitä, että valaisimet, ikkunat ja tilojen pinnat puhdistetaan säännöllisesti ja valonlähteet vaihdetaan tiettyjen käyttöaikojen jälkeen. Mahdollisesti loppuun palaneet lamput on vaihdettava viipymättä.

Koska valaisimia tavallisesti huolletaan ja pidetään kunnossa lattiatason yläpuolella, työnantajan on erityisesti suunniteltava nämä työt niin, että valaistuksen huoltokohtiin pääsee turvallisesti ja niissä voi myös työskennellä turvallisesti.

Työntekijän mukanaan kuljettama valaistusväline

Joskus työntekijän mukanaan kuljettama valaistusväline on ainoa mahdollinen tapa, jolla työnantaja voi järjestää työpaikan valaistuksen. Tällainen tilanne voi tulla eteen maan alla tehtävässä tai siihen verrattavassa työssä, kun työpaikkaan ei voi järjestää muuta valaistusta tai muunlaisen valaistuksen järjestäminen tulisi kohtuuttoman kalliiksi.

Optinen säteily

Valaistuslaitteet aiheuttavat keinotekoista optista säteilyä. Sitä koskevat määräykset esitetään valtioneuvoston asetuksessa työntekijöiden suojelemiseksi optiselle säteilylle altistumisesta aiheutuvilta vaaroilta (146/2010).

Koneen valmistajan velvollisuudet

Koneen valmistajan on varustettava kone omalla valaistuksella, jos siinä on kohtia, joissa valaistuksen puute aiheuttaa vaaroja, vaikka tilassa olisi normaali yleisvalaistus. Tämän koneen oman valaistuksen on sovittava koneella tehtäviin toimintoihin. Valaistuksen on oltava asianmukainen erityisesti koneen sisäisissä tarkastus- ja säätökohteissa ja koneen huoltoalueilla.

Kone on suunniteltava ja rakennettava niin, ettei varjojen muodostuminen haittaa tai häikäisy häiritse sen käyttöä. Koneessa ei myöskään saa esiintyä valaistuksen aiheuttamaa vaarallisten liikkuvien osien stroboskooppi-ilmiötä, jonka vuoksi nämä osat näyttävät liikkuessaan tietyllä nopeudella olevan liikkumattomia.

Valaistus - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Jos sinun on vaikea nähdä joissain töissä tai työkohteissa tai silmäsi rasittuvat valaistuksessa olevien puutteiden vuoksi, ilmoita asiasta työnantajalle.

Valaistus - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työnantajan pitää järjestää työpaikalle valaistus, joka

 • sopii työtehtävän luonteeseen
 • antaa niin paljon valoa, että työntekijä näkee työkohteen ponnistelematta
 • on sovitettu työntekijän henkilökohtaisten ominaisuuksien (ikä, näkökyky, silmälasit ja vireystila) mukaiseksi
 • ei aiheuta tapaturman vaaraa
  • hetkellisen sokaistumisen vuoksi
  • estämällä vaarallisten osien liikkeen havaitsemisen (stroboskooppi-ilmiö).

Aina kun mahdollista, työpaikalle pitää päästä riittävästi luonnonvaloa.

Koska valaistusta koskevia sitovia raja- tai ohjearvoja ei ole, työnantajan on arvioitava valaistukseen liittyvät vaarat ja haitat tapauksittain. Kun arvioidaan valaistuksen riittävyyttä ja sopivuutta, voi apuna käyttää alan asiantuntijaa tai asiaa koskevien standardien ohjearvoja ja sitä, miten työntekijät kokevat valaistuksen.

Valaistus - Lainsäädäntö

Valaistus - Muualla tyosuojelu.fissä