Moottoriajoneuvon kuljettajan työaika - Kuljettajan ajopäiväkirja - Yleistä

Työnantajan on annettava palveluksessaan olevalle moottoriajoneuvon kuljettajalle vuorokautisen työajan seuraamista varten henkilökohtainen ajopäiväkirja. Kuljettajan on pidettävä ajopäiväkirjaa siten, että siitä ilmenevät työ- ja lepoaikojen sekä taukojen alkamis- ja päättymisajankohdat. Kutakin jaksoa koskeva merkintä on tehtävä ajopäiväkirjaan heti jakson päätyttyä ennen seuraavan jakson alkamista. Ajopäiväkirjan sijasta saadaan käyttää ajopiirturia.

Moottoriajoneuvon kuljettajan on pidettävä ajon aikana mukanaan kuluvan viikon ajopäiväkirja ja edellisen viikon viimeisen ajopäivän ajopäiväkirja. Työnantajan on säilytettävä moottoriajoneuvon kuljettajan henkilökohtaisia ajopäiväkirjoja yhden vuoden ajan.

Moottoriajoneuvon kuljettajan työaika - Kuljettajan ajopäiväkirja - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työaikalaki (872/2019)

  • 31 § Henkilökohtainen ajopäiväkirja

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?