Förarens körjournal - Yleistä

Arbetsgivaren ska ge en personlig körjournal till motorfordonsförare i sin anställning, för uppföljning av dygnsarbetstiden. Föraren ska föra journalen på ett sådant sätt att man kan avläsa tidpunkterna för när arbets- och vilotiderna samt rasterna börjar och slutar. Anteckningar om varje period ska göras i körjournalen omedelbart efter periodens slut och innan följande period börjar. I stället för körjournal får färdskrivare användas.

Motorfordonsföraren ska under körningen ha med sig körjournalen för den innevarande veckan och körjournalen för den sista dag han eller hon kört under föregående vecka. Arbetsgivaren ska bevara förarens individuella körjournaler i ett år.

Förarens körjournal - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetstidslag (872/2019)
  • 31 § Individuell körjournal

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?