Avlöning – Byggbranschens kollektivavtal

Byggbranschens kollektivavtal (löner och avtal)

Ta reda på kollektivavtalet för det arbete som utförs. Via länken kommer du till kollektivavtalet för att säkerställa lönen och ersättningarna.

Arbetstagare inom byggbranschen

Timmermän, byggarbetare, murare, rappare, golvläggare, innertakarbetare, tornkranförare och -montörer, armerare, cementarbetare, elementinstallatörer, ställningsmontörer:
Husbyggnadsbranschens kollektivavtal, broschyr
Husbyggnadsbranschen (på finska)

Byggnadsmålning, målning av metallkonstruktioner, ytbeläggningsarbeten, produktmålning:
Kollektivavtalet för måleribranschen, broschyr
Måleribranschen (på finska)

Rörmontörer, ventilationsmontörer, sprinklermontörer, rörisolerare:
Husteknikbranschens kollektivavtal, broschyr
Husteknikbranschen (på finska)

Isolerare, tegeltakläggare:
Vattenisoleringsbranschens kollektivavtal, broschyr
Vattenisoleringsbranschen (på finska)

Golvbeläggnings- och golvläggningsarbete, byggare som utför massgolvbeläggningar:
Golvbeläggningsbranschens kollektivavtal, broschyr
Golvbeläggningsbranschen (på finska)

Avdragare och skrapare, vältförare, maskinenhetsskötare, maskinutläggarförare, verkstadsarbetare, trafikledare, vägmarkerare:
Asfaltbranschens kollektivavtal, broschyr
Asfaltbranschen (på finska)

Chaufförer, mobilkranförare, grävmaskinförare, hjullastarförare, teleskoplastarförare, laddare, borrare, anställda vid krosstationer, anställda inom muddringsbranschen, anställda inom jordbyggnadsbranschen:
Infrastrukturbranschens (tidigare jord- och vattenbyggnadsbranschen) kollektivavtal, broschyr
Infrabranschen

Elementtillverkare, timmermän, gjutarbetare, betongmjölnare, laboranter, processarbetare, plattillverkare, reparatörer, stenarbetare, flisare, sågarbetare, tegelbrännare:
Byggnadsproduktindustrins kollektivavtal, broschyr
Byggnadsproduktindustrin (på finska)

Byggarbeten på grönområden, skötsel och planeringsuppgifter för grön- och friluftsområden samt andra arbetsuppgifter för företag inom grönbranschen:
Grön- och miljöbyggnadsbranschen

Tjänstemän inom byggbranschen

Byggbranschens funktioner och stödfunktioner omfattar tjänstemannauppgifter, ansvariga arbetsledare och byggplatschefer:
Tjänstemän inom byggbranschen

Tjänstemannauppgifter i anslutning till produktion, forsknings- och produktutveckling, planering, logistik, ekonomiförvaltning, personalförvaltning, försäljning, marknadsföring, datateknik, databehandling, lagerfunktioner, transporter, export och import:
Tjänstemän inom byggämnes- och betongindustrin

Tjänstemän inom teknik och ekonomiförvaltning vid företag som utför installationer inom el- och VVS-branscherna:
Kollektivavtal för tjänstemän inom husteknikbranschen

Personer inom servicetekniska och administrativa uppgifter samt andra kontorsuppgifter inom fastighetsbranschen:
Kollektivavtal för tjänstemän inom fastighetsbranschen

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?