Kontaktinformation - Södra Finland

Du kan kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland för att be om råd och anvisningar i frågor om arbetshälsa och -säkerhet, villkoren för anställningsförhållandet och trivseln på arbetsplatsen samt vid problem på arbetsplatser inom byggbranschen. Du kan ta kontakt per brev eller e-post. 

Vi tar emot kunder endast i Helsingfors och med tidsbeställning. Boka tid per e-post [email protected] eller per telefon 0295 016 610 mån–fre kl. 9–15 (Numret är avsett endast för tidsbeställning, inte för handlednings- och rådgivningssamtal.).

Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning på telefonnumret 0295 016 620 ger råd och anvisningar i frågor som gäller säkerheten och hälsan i arbetet och anställningsvillkor. Mera information finns på sidan Telefonrådgivning.

Ansvarsområdets kontaktuppgifter

E-post:
[email protected]

Besöksadress:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Bangårdsvägen 9 (Östra Böle)
00520 Helsingfors

Postadress:
PB 7
13035 AVI

Telefonväxel:
0295 016 000