Arbetshälsovård - Företagshälsovården baserar sig på en arbetsplatsutredning

Företagshälsovården besöker arbetsplatsen för att bedöma hälsoriskerna på arbetsplatsen. 

För att uppgöra en arbetsplatsutredning besöker företagshälsovården arbetsplatsen för att bedöma hälsoriskerna på arbetsplatsen och vid behov gör företagshälsovården olika mätningar för att konstatera dessa. Olika enkäter som är riktade till personalen kan också användas som hjälp. 

I sin utredning beaktar företagshälsovården arbetsplatsens förhållanden och agenser, arbetets fysiska och psykosociala belastning, arbetsarrangemangen och risken för olycksfall och våld. Arbetsplatsutredningen omfattar också en utredning av förstahjälpsberedskapen på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är skyldig att till företagshälsovården överlämna uppgifter om arbetsplatsen och belastningsfaktorer på denna, vilka den behöver för arbetsplatsutredningen. 

I arbetsplatsutredningen ger företagshälsovården rekommendationer till arbetsgivaren om hur arbetsförhållandena kunde förbättras och arbetstagarnas arbetsförmåga kunde främjas. Arbetsgivaren ansvarar för genomförandet av företagshälsovårdens rekommendationer. Därtill bedöms behovet av hälsoundersökningar hos personalen i arbetsplatsutredningen, till exempel i arbete som är förknippat med särskild risk för ohälsa.

Arbetsgivaren har till ansvar att

  • genomföra arbetsplatsutredningar
  • säkerställa att arbetsplatsutredningen är uppdaterad
  • lägga fram arbetsplatsutredningen på arbetsplatsen
  • ansvara för att företagshälsovårdens rekommendationer genomförs.

Arbetsgivaren ansvarar för genomförandet av en arbetsplatsutredning på arbetsplatsen 

Arbetsplatsutredningen ger arbetsgivaren information om betydelsen av arbetets och arbetsförhållandenas hälsoaspekter.

Arbetsgivaren ansvarar för att genomföra arbetsplatsutredningen och för att arbetsplatsutredningen är uppdaterad. Arbetsgivaren ska se till att företagshälsovården, med tanke på arbetsplatsutredningen, får tillräckliga uppgifter som är nödvändiga för att bedöma och förebygga de hälsorisker eller -olägenheter vilka arbetet för med sig. När en arbetsplatsutredning görs, ska arbetsgivarens egen riskbedömning utnyttjas. Därtill ska arbetsgivaren se till att utredningen gjorts i så omfattande grad att företagshälsovården kan ge åtgärdsförslag till arbetsgivaren för att främja arbetsförhållandena.

Arbetsgivaren ska hålla arbetsplatsutredningen framme för alla arbetstagare på arbetsplatsen. 

Riktad arbetsplatsutredning

Utöver en grundläggande utredning kan företagshälsovården utföra en riktad arbetsplatsutredning. En riktad arbetsplatsutredning ersätter dock inte den grundläggande utredningen. I en riktad arbetsplatsutredning finns det möjlighet att bättre sätta sig in i riskfaktorer på arbetsplatsen. Grunden för en riktad arbetsplatsutredning kan vara till exempel kemiska agenser på arbetsplatsen, psykosociala belastningsfaktorer, ergonomin på arbetsplatsen eller en misstanke på problem med inomhusluften. Företagshälsovården har till uppgift att bedöma betydelsen av förhållandena på arbetsplatsen för hälsan och ge rekommendationer till arbetsgivaren för att åtgärda situationen. 

Ofta frågade frågor

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?