Arbetarskyddschefen - Yleistä

Varje arbetsplats måste ha en arbetarskyddschef som fungerar som arbetsgivarens företrädare i arbetarskyddssamarbetet. Arbetsgivaren kan utföra arbetarskyddschefens arbetsuppgifter själv eller utse en företrädare. Längden på arbetarskyddschefens mandatperiod begränsas inte i lagen. 

Arbetarskyddschefen ska ha behörighet och förutsättningar för uppgiften

Arbetsgivaren ansvarar för arbetarskyddschefens behörighet, arbete och introduktionen till arbetsuppgifterna. 

Arbetarskyddschefen ska 

  • känna till förhållandena på arbetsplatsen
  • vara tillräckligt kvalificerad för sin uppgift med tanke på förhållandena på arbetsplatsen
  • känna till lagstiftningen om arbetarskydd. 

Kunskap och kompetens ska upprätthållas och vid behov kompletteras. Arbetarskyddschefen ska ha förutsättningar att hantera samarbetsärenden och i praktiken organisera samarbetet inom arbetarskydd.

Arbetarskyddschefens uppgifter och ansvar

Arbetarskyddschefen ansvarar för att organisera och utveckla arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen. Arbetarskyddschefen är inte nödvändigtvis medlem i arbetarskyddskommissionen, men han eller hon deltar i dess möten.

Arbetarskyddschefens uppgift är att

  • hjälpa arbetsgivaren och cheferna med att säkerställa nödvändig kompetens inom arbetarskydd på arbetsplatsen
  • inleda, stödja och utveckla arbetarskyddssamarbete mellan arbetsgivare och anställda
  • delta i arbetarskyddskommissionens verksamhet
  • samarbeta med arbetarskyddsmyndigheten
  • samarbeta med företagshälsovården.

Arbetarskyddschefen ansvarar inte automatiskt för att genomföra arbetarskyddsföreskrifterna, utan ansvaret ligger hos arbetsgivaren och cheferna som utses av honom eller henne, och vars arbetsuppgifter omfattar arbetarskyddsfrågor.