Årsberettelser - Alasivu

Årsberättelsen är en översikt över verksamheten inom arbetarskyddsförvaltningen för föregående år.

 

Frambild av årsberättelsen 2022

Årsberättelsen 2022

Pdf-fil

Tillgänglig också på finska och på engelska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 2swe/2023
ISBN: 978-952-479-357-5 | ISSN: 2737-0879

Frambild av årsberättelsen 2021

Årsberättelsen 2021

Pdf-fil

Tillgänglig också på finska och på engelska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 2/2022
ISBN: 978-952-479-339-1 | ISSN: 2737-0879

Frambild av årsberättelsen 2020

Årsberättelsen 2020

Pdf-fil (2,7 MB)

Tillgänglig också på finska och på engelska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 1/2021
ISBN: 978-952-479-299-8

Frambild av årsberättelsen 2019

Årsberättelsen 2019

Pdf-fil

Tillgänglig också på finska och på engelska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 2/2020

Årsberättelsen 2018

Årsberättelsen 2018

Blädderversion | Pdf-fil

Tillgänglig också på finska och på engelska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 5/2019

Årsberättelsen 2017

Årsberättelsen 2017

Blädderversion | Pdf-fil

Tillgänglig också på finska och på engelska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 1/2018

Årsberättelsen 2016

Årsberättelsen 2016

Blädderversion | Pdf-fil

Tillgänglig också på finska och på engelska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 7/2017

Årsberättelsen 2015

Årsberättelsen 2015

Blädderversion | Pdf-fil (6,3 Mb)

Tillgänglig också på finska och på engelska.

 

Årsberättelsen 2014

Årsberättelsen 2014

Blädderversion | Pdf-fil (5,6 Mb)

Tillgänglig också på finska och på engelska.

Årsberättelsen 2013

Årsberättelsen 2013

Blädderversion | Pdf-fil (2,7 Mb)

Tillgänglig också på finska och på engelska.

Årsberättelsen 2012

Årsberättelsen 2012

Pdf-fil (775 kb)

Tillgänglig också på finska och på engelska.

Vuosikertomuksen 2011 kansi

Årsberättelsen 2011

Pdf-fil (kb)

Tillgänglig på finska.

Vuosikertomuksen 2010 kansi

Årsberättelsen 2010

Pdf-fil (639 kb)

Tillgänglig på finska.