Arbetarskyddspersonalen - Yleistä

Personer i arbetarskyddssamarbetet, dvs. arbetarskyddspersonal, är 

  • arbetarskyddschef som företrädare för arbetsgivaren
  • arbetarskyddsfullmäktig och ersättare som företrädare för arbetstagarna.

Arbetarskyddschef måste utses för arbetsplatser av alla storlekar. Arbetarskyddsfullmäktig ska väljas om det finns minst tio anställda på arbetsplatsen. 

Dessutom måste det finnas en arbetarskyddskommission på en arbetsplats med minst 20 anställda, som sköter arbetsförhållandena och utvecklingen av dessa samt ger utvecklingsförslag. 

Mer detaljerad information om arbetarskyddschefens, arbetarskyddsfullmäktigens och arbetarskyddskommissionens verksamhet finns på undersidorna.

Personer i arbetarskyddssamarbetet omfattas av tystnadsplikt

Personer i arbetarskyddssamarbetet har tystnadsplikt angående konfidentiella uppgifter som han/hon har fått i sin tjänst. Tystnadsplikten fortsätter även efter att uppgiften har slutförts. 
Följande uppgifter är konfidentiella:

  • arbetsgivarens ekonomiska ställning
  • affärs- eller yrkeshemlighet
  • uppgifter om företagssäkerhet och motsvarande säkerhetsarrangemang, vars spridning kan skada arbetsgivaren eller dess affärs- eller avtalspartner
  • en privatpersons ekonomiska ställning, hälsotillstånd eller annan personlig angelägenhet.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?