Arbetstid - Ordnande av ordinarie arbetstid - UUSI laki

Det är viktigt att komma överens om arbetstiden när man ingår arbetsavtal.

Med ordinarie arbetstid avses arbetstiden per dygn eller vecka enligt arbetstagarens arbetsavtal. Enligt den allmänna regeln i arbetstidslagen är den ordinarie arbetstiden högst åtta timmar om dygnet och 40 timmar i veckan. Dygnet skiftar kl. 24 och veckan börjar med måndagen, om inget annat avtalas. Den allmänna regeln förbjuder inte sådana arbetstidsarrangemang där arbetstiden är kortare än de tider som nämns ovan. Enligt den allmänna regeln kan arbetstiden också ordnas som genomsnittlig arbetstid, varvid en arbetsvecka kan vara sex dagar lång.

Genomsnittlig arbetstid

Arbetstiden kan också ordnas som genomsnittlig arbetstid. När detta arbetstidsarrangemang används kan arbetstiden per vecka ordnas så att den utjämnas till 40 veckoarbetstimmar i genomsnitt under en utjämningsperiod av högst 52 veckor. Vid genomsnittlig arbetstid ordnad i enlighet med arbetstidslagen får inte arbetstiden per dygn överskrida åtta timmar, men arbete kan beordras sex dagar i veckan. Utjämningsperioden kan vara kortare.

Periodarbetstid

Arbetstiden kan ordnas som periodarbete i de arbetsuppgifter som nämns i arbetstidslagen. I periodarbete är arbetstiden enligt huvudregeln högst 120 timmar under en period av tre veckor eller högst 80 timmar under en period av två veckor.

För att arbetet ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt eller för att undvika oändamålsenliga arbetsskift för arbetstagarna kan man avvika från periodiseringen av den ordinarie arbetstiden. I dessa situationer kan den ordinarie arbetstiden ordnas så att den är högst 240 timmar och ordnas antingen

  • under två på varandra följande perioder av tre veckor, eller
  • under tre på varandra följande perioder av två veckor.

När man använder två på varandra följande treveckorsperioder får den ordinarie arbetstiden inte under någon period av tre veckor överstiga 128 timmar. När man använder tre på varandra följande tvåveckorsperioder får den ordinarie arbetstiden inte under någon period av två veckor överstiga 88 timmar.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?