Hyrt arbete - Företagshälsovård för hyrd arbetskraft

Bemanningsföretaget ordnar företagshälsovård.

Det är arbetsgivaren, det vill säga uthyrningsföretaget, som ansvarar för att företagshälsovården ordnas för en hyrd arbetstagare. Arbetsgivaren ska åtminstone ordna lagstadgad, det vill säga förebyggande företagshälsovård.

Bemanningsföretagets och användarföretagets avtal om företagshälsovård kan ha olika innehåll.

Användarföretaget ska informera sin företagshälsovårdsenhet och arbetarskyddsfullmäktig om att hyrd arbetskraft börjar arbeta. Användarföretagets företagshälsovård gör en arbetsplatsutredning på arbetsplatsen. I den bedöms verkningarna av riskerna i arbetet för arbetstagarens hälsa.

Det är viktigt att bemanningsföretaget och användarföretaget samarbetar, så att också den uthyrda arbetstagarens företagshälsovård får information om förhållandena på arbetsplatsen och kan ordna ändamålsenliga hälsoundersökningar och för sin del erbjuda rådgivning och introduktion.

Hyrt arbete - Företagshälsovård - Muualla Tyosuojelu.fissä

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?