Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Rakennustyön ennakkoilmoitus

Förhandsanmälan om byggarbete ska göras om byggarbetsplatser som är avsedda att bestå längre än en månad och där minst 10 arbetstagare, egenföretagare medräknade, arbetar. Anmälan ska också lämnas in om arbetsvolymen på en byggarbetsplats beräknas överstiga 500 dagsverken.

På en gemensam byggarbetsplats ska de som i huvudsak genomför byggprojektet (huvudentreprenören eller motsvarande) göra en gemensam förhandsanmälan om att byggarbete inleds. Anmälan ska också innehålla uppgifter om de sid- och underentreprenörer som man känner vid tidpunkten då anmälan görs  och en uppskattning av deras arbetskraft.

Gör så här

Gör en förhandsanmälan om byggarbete via regionförvaltningens e-tjänst:

Förhandsanmälan om byggarbete (Regionförvaltningens e-tjänst)

  1. Välj Förhandsanmälningar till arbetarskyddsmyndigheten i listan på sidan Tjänster.
  2. Välj Förhandsanmälan om byggarbete.
  3. Identifiera dig i tjänsten med Suomi.fi-identifikation. Välj vilket identifieringssätt du vill använda. Som identifierad användare kan du uträtta ärenden direkt för företagets räkning (firmateckningsrätt) eller hämta företagets uppgifter i kundinformationsarkivet (ATV) med FO-nummer. Företagsuppgifter som hämtats i kundinformationsarkivet överförs automatiskt till förhandsanmälan.
  4. Fyll i förhandsanmälan omsorgsfullt. Du kan spara anmälan som halvfärdig och fortsätta fylla i den senare.
  5. Skicka förhandsanmälan. Om du vill kan du spara den.

När arbetarskyddsmyndigheten har tagit emot förhandsanmälan får du ett meddelande i e-tjänsten och till den e-post du angett. I e-tjänsten finns alla förhandsanmälningar du gjort.

Obs! Meddela eventuella kompletteringar av en redan gjord förhandsanmälan per e-post till den regionala arbetarskyddsmyndigheten, det vill säga till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid det regionförvaltningsverk inom vars område byggarbetsplatsen är belägen (kontaktuppgifter).

Obs! Förhandsanmälan om byggarbete har överförts till regionförvaltningens e-tjänst. Användning av den nya elektroniska blanketten kräver Suomi.fi-identifikation. Identifieringen är trygg och enkel.

Du kan också göra anmälan genom att fylla i blanketten i PDF-format och skicka den per post eller som e-postbilaga till den regionala arbetarskyddsmyndigheten, det vill säga till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid det regionförvaltningsverk inom vars område byggarbetsplatsen är belägen.

Pdf-blankett: Förhandsanmälan av byggarbete | Kontaktuppgifter till ansvarsområden för arbetarskyddet

Tillstånd och anmälningar - Byggarbete - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006)

  • 48 § Skyldighet att göra förhandsanmälan

Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten (205/2009)

  • 4 § Förhandsanmälan till arbetarskyddsmyndigheterna (anmälans innehåll bestäms i bilaga 1).