Tillstånd och anmälningar - Byggarbete

Förhandsanmälan om byggarbete ska göras om byggarbetsplatser som är avsedda att bestå längre än en månad och där minst 10 arbetstagare, egenföretagare medräknade, arbetar. Anmälan ska också lämnas in om arbetsvolymen på en byggarbetsplats beräknas överstiga 500 dagsverken.

På en gemensam byggarbetsplats ska de som i huvudsak genomför byggprojektet (huvudentreprenören eller motsvarande) göra en gemensam förhandsanmälan om att byggarbete inleds. Anmälan ska också innehålla uppgifter om de sid- och underentreprenörer som man känner vid tidpunkten då anmälan görs  och en uppskattning av deras arbetskraft.

Anmälan

Anmälan kan göras genom att blanketten i pdf-format fylls i och skickas per post eller som bilaga till ett e-postmeddelande till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid det regionförvaltningsverk där byggarbetsplatsen ligger. Anmälan kan också göras på en webbblankett.

Pdf-blankett: Förhandsanmälan av byggarbete | Kontaktuppgifter till ansvarsområden för arbetarskyddet

Webblankett: Förhandsanmälan av byggarbete | Anvisning för ifyllande av webblanketten (pdf)

Tillstånd och anmälningar - Byggarbete - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006)

  • 48 § Skyldighet att göra förhandsanmälan

Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten (205/2009)

  • 4 § Förhandsanmälan till arbetarskyddsmyndigheterna (anmälans innehåll bestäms i bilaga 1).