Rapporter - Alasivu

På denna sida sammanställs rapporter som arbetarskyddsförvaltningen publicerat i den ordning de publicerats från och med början av år 2017. Rapporterna har utformats som nätpublikationer som är enkla att bläddra i på skärmen, och även lättare pdf-versioner, som kan skrivas ut i A4-format, är tillgängliga. Sidan kompletteras allt eftersom nya rapporter färdigställs.

 

Pärmbild av rapporten Tillsyn av likabehandling och förbud mot diskriminering i arbetslivet år 2023.

 

Tillsyn av likabehandling och förbud mot diskriminering i arbetslivet år 2023

Pdf-fil

Tillgänglig ​​​​​​​också på finska och på engelska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 5swe/2024
ISBN: 978-952-479-384-1 | ISSN: 2737-0879

Pärmbild av rapportenTillsyn över utstationering av arbetstagare och utstationeringsanmälningar 2023.

Tillsyn över utstationering av arbetstagare och utstationeringsanmälningar 2023

Pdf-fil

Tillgänglig också på finska och på engelska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 3swe/2024
ISBN: 978-952-479-376-6 | ISSN: 2737-0879

Pärmbild av rapporten Kundinitierad tillsyn över trakasserier och belastning i arbetet 2023 2022

Kundinitierad tillsyn över trakasserier och belastning i arbetet 2023

Pdf-fil

Tillgänglig också på finska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 4swe/2024
ISBN: 978-952-479-382-7 | ISSN: 2737-0879

Pärmbild av rapporten Tillsyn över användningen av utländsk arbetskraft 2023

Tillsyn över användningen av utländsk arbetskraft 2023

Pdf-fil

Tillgänglig också på finska och på engelska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 1swe/2024
ISBN: 978-952-479-373-5 | ISSN: 2737-0879

Pärmbild av rapporten Tillsyn över användningen av utländsk arbetskraft 2022

Tillsyn över användningen av utländsk arbetskraft 2022

Pdf-fil

Tillgänglig också på finska och på engelska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 5swe/2023
ISBN: 978-952-479-370-4 | ISSN: 2737-0879

Pärmbild av rapportenTillsyn över utstationering av arbetstagare och utstationeringsanmälningar 2022.

Tillsyn över utstationering av arbetstagare och utstationeringsanmälningar 2022

Pdf-fil

Tillgänglig också på finska och på engelska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 4swe/2023
ISBN: 978-952-479-367-4 | ISSN: 2737-0879

Pärmbild av rapporten Kundinitierad tillsyn över trakasserier och belastning i arbetet 2022

Kundinitierad tillsyn över trakasserier och belastning i arbetet 2022

Pdf-fil

Tillgänglig också på finska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 3swe/2023
ISBN: 978-952-479-363-6 | ISSN: 2737-0879

Pärmbild av rapporten Tillsyn av likabehandling och förbud mot diskriminering i arbetslivet år 2022

Tillsyn av likabehandling och förbud mot diskriminering i arbetslivet år 2022

Pdf-fil

Tillgänglig också på finska och på engelska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 1swe/2023
ISBN: 978-952-479-360-5 | ISSN: 2737-0879

null

Tillsyn över användningen av utländsk arbetskraft 2021

Pdf-fil

Tillgänglig också på finska och engelska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 3/2022
ISBN: 978-952-479-344­-5 | ISSN: 2737-0879

Pärmbild av rapporten Kundinitierad tillsyn över trakasserier och belastning i arbetet 2021

Kundinitierad tillsyn över trakasserier och belastning i arbetet 2021

Pdf-fil

Tillgänglig också på finska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 4/2022
ISBN: 978-952-479-342-1 | ISSN: 2737-0879

Pärmbild av rapporten Tillsyn av likabehandling och förbud mot diskriminering i arbetslivet år 2021

Tillsyn av likabehandling och förbud mot diskriminering i arbetslivet år 2021

Pdf-fil

Tillgänglig också på finska och engelska.

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 1/2022
ISBN: 978-952-479-336-0 | ISSN: 2737-0879

Pärmbild av rapporten Tillsyn av likabehandling och förbud mot diskriminering i arbetslivet år 2020

Tillsyn av likabehandling och förbud mot diskriminering i arbetslivet år 2020

Pdf-fil (550 kB)

Tillgänglig också på finska

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 3/2021
ISBN: 978-952-479-304-9 (pdf)

Pärmbild av rapporten Tillsyn av likabehandling och förbud mot diskriminering i arbetslivet år 2019

Tillsyn av likabehandling och förbud mot diskriminering i arbetslivet år 2019

Pdf-fil

Tillgänglig också på finska

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 3/2020

null

Trakasserier i kundinitierad tillsyn inom regionförvaltningsverkets ansvarsområden för arbetarskyddet 2017

Blädderversion | Pdf-fil

Tillgänglig också på finska

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 3/2018

Övervakning av förbudet mot diskriminering hos arbetarskyddsmyndigheten år 2017

Övervakning av förbudet mot diskriminering hos arbetarskyddsmyndigheten år 2017

Blädderversion | Pdf-fil

Tillgänglig också på finska

Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 2/2018