Maskiners och arbetsredskap - Maskinoperatörers kompetens - Yleistä

Eftersom användning av vissa maskiner medför särskilda riskfaktorer förutsätts användarna av maskinerna ha särskild behörighet.

Förare av mobilkran

En mobilkransförare ska ha lämplig yrkesexamen inom branschen. Kravet gäller emellertid inte mobilkranar vars lyftkapacitet inte överstiger 5 ton. Kranar i denna storleksklass är så kallade minikranar som bland används i lätta monteringslyft främst inom industriell montering och byggande. De som använder dessa kranar ska ändå vara insatta i användningen av dem, eftersom användningen medför liknande risker som användning av större kranar.

Förare av tornkran

Förare av tornkranar ska ha en lämplig del av en yrkesexamen. För förare av tornkranar finns ingen motsvarande yrkesexamen som för mobilkransförare, utan den utgör en del av den mer omfattande examen för yrkesexamen för byggnadsarbetare.

Förare av lastkran (över 25 tm)

Lastkransförare ska också ha lämplig yrkesexamen eller en behövlig del av en sådan, om lastkranens lastmoment överstiger 25 tonmeter och om den är avsedd att användas huvudsakligen till annat än lastning av fordon.

Det är ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland som erkänner utländska examina och som beviljar byggarbetsplatsspecifika tillstånd.

Tillstånd för förare av truck 

Förare av truck som används på arbetsplatsen ska ha tillstånd av arbetsgivaren. I tillståndet ska definieras vilken typ av truck tillståndet avser. Inga specifika krav ställs på formen av tillståndet. Tillståndet kan vara ett kort som arbetstagaren bär med sig eller en lista på arbetsplatsens kontor. Innan tillståndet ges ska arbetsgivaren försäkra sig om att föraren har tillräcklig förmåga och skicklighet att använda arbetsutrustningen på ett säkert sätt.

Tillstånd för förare av personlyftanordning 

Förare av personlyftanordning som används på arbetsplatsen ska ha tillstånd av arbetsgivaren. I tillståndet ska definieras vad tillståndet avser. Inga specifika krav ställs på formen av tillståndet. Tillståndet kan vara ett kort som arbetstagaren bär med sig eller en lista på arbetsplatsens kontor. Innan tillståndet ges ska arbetsgivaren försäkra sig om att föraren har tillräcklig förmåga och skicklighet att använda arbetsutrustningen på ett säkert sätt. 

Tillstånd för lastkopplare 

Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren tillstånd att fastgöra laster på en kran som är avsedd att användas för montering. Innan arbetsgivaren ger tillståndet ska arbetsgivaren försäkra sig om att arbetstagaren har tillräcklig förmåga och skicklighet att fastgöra laster.

Maskiner och arbetsredskap - Maskinoperatörers kompetens - Muualla Tyosuojelu.fissä