Plockarens rättigheter - Yleistä

คู่มือ: สิทธิของคนเก็บเบอร์รีป่า (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
Guide på thailändska och engelska: Skogsbärplockares rättigheter (pdf)

Bärplockare och plockare av andra naturprodukter har rätt att 

  1. sälja de plockade naturprodukterna till den som plockaren själv väljer
  2. byta ut en inkvartering och mathållning som ordnats av en aktör inom naturproduktsplockningsbranschen mot en annan inkvartering och mathållning som plockaren själv valt, om syftet med inresan inte förändras
  3. själv bestämma tidpunkten för inresan och utresan
  4. själv bestämma tidsschemat för plockandet.

Plockarens särskilda rättigheter har fastställts så att de är förenliga med verksamhet som sker med stöd av allemansrätten. Syftet med rättigheterna är att förtydliga rättsläget, och de påverkar inte de rättigheter som plockare av naturprodukter har med stöd av annan lagstiftning.

Med tanke på den rättsliga ställningen för plockare av naturprodukter är det viktigt att plockaren har rätt att sälja de naturprodukter som plockats till den part som plockaren själv väljer, också till andra än den aktör som bjudit in plockaren till Finland. Genom att konkurrensutsätta köparna kan plockaren sträva efter att få det bästa möjliga priset för de naturprodukter som han eller hon plockat. Genom möjligheten att byta anordnare av inkvartering och mathållning kan plockaren av naturprodukter behålla sin självständiga ställning i förhållande till aktörerna inom naturproduktsplockningsbranschen. För att säkerställa den självständiga ställningen av plockaren av naturprodukter är det också viktigt att plockaren själv har rätt att bestämma tidpunkten för inresa och utresa samt tidsschemat för plockandet.