Arbetstagarförteckning - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

En arbetstagare ska införas i förteckningen genast då han eller hon börjar arbeta på byggarbetsplatsen. Arbetstagarförteckningen ska hållas uppdaterad. Det är inte nödvändigt att införa förare som tillfälligt transporterar varor till en byggarbetsplats i arbetstagarförteckningen.

Arbetstagarförteckningen ska redogöra för

  • arbetstagarens för- och efternamn, födelsetid och skattenummer
  • det datum då arbetet på byggarbetsplatsen börjar och slutar
  • namn och FO-nummer eller en motsvarande utländsk identifikation av arbetstagarens arbetsgivare
  • namn och kontaktuppgifter i Finland till företrädaren för den utstationerade arbetstagarens arbetsgivare.

Uppgifter om behörighetskraven för en företrädare: Utstationerad arbetstagare: Företags företrädare.

Med tanke på förandet av förteckningen ska en arbetsgivare ge nödvändiga uppgifter om sina arbetstagare till huvudentreprenören eller en annan huvudsaklig genomförare av byggprojektet.

Huvudentreprenören eller en annan huvudsaklig genomförare av byggprojektet ska bevara förteckningen i sex år från utgången av det år då byggprojektet slutfördes.

Ytterligare information på sidan Byggbranschen.