Lagom lätta arbeten - Alasivu

Arbetet får inte försvåra den unga arbetstagares skolgång.

Arbetsgivaren ska se till att arbetet som den unga arbetstagaren utför inte skadar dennas fysiska eller psykiska utveckling. Arbetet som den unga arbetstagaren utför ska inte heller kräva större ansträngning eller ansvar än vad som är skäligt med hänsyn till personens ålder och krafter. Vid bedömningen av hälsorisker ska arbetsgivaren anlita företagshälsovården.

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en förteckning över exempel på lätta arbeten som lämpar sig för unga. Med lätt arbete avses arbete som inte skadar den ungas hälsa, utveckling eller skolgång. Sådant arbete får också utföras av en person som är under 15 år om han eller hon fyller 14 år samma kalenderår.

De här lätta arbetena som lämpar sig för unga får inte omfatta sådana arbeten som är särskilt skadliga eller farliga för unga arbetstagare och om vilka stadgas särskilt (läs mer på sidan Farligt arbete).

Då en ung arbetstagare ska utföra ett arbete, ska man alltid bedöma från fall till fall vilka arbetsuppgifter som lämpar sig för denna. Vid bedömningen av arbetsuppgifternas lämplighet ska man även i övrigt alltid se till att arbetsförhållandena, arbetsmiljön, arbetskraven och ansvaret samt arbetets fysiska och psykiska belastning lämpar sig för den unga arbetstagaren.

Lätta arbeten är

 • försäljning av förfriskningar, biljetter och liknande produkter vid tävlingar, på utställningar eller vid motsvarande tillställningar
 • springbudsarbete samt utdelning av tidningar och reklamer
 • uppträdanden och annat arbete vid konstnärliga, kulturella och liknande evenemang
 • skrivning, redigering, information och annat mediearbete
 • biträdande arbeten som utförs i handelsrörelser såsom utställning av produkter och märkning av priser, sortering och förpackning av varor samt försäljningsarbete, dock inte arbete på kassor i självbetjäningsbutiker
 • biträdande byråarbeten
 • plantering, plockning och hjälparbeten vid trädgårds- och jordbruksarbete samt utfodring av ofarliga husdjur
 • biträdande arbeten som utförs i inkvarterings- och förplägningsrörelser såsom arbeten i anslutning till dukning samt portionerings- och försäljningsarbeten
 • mindre biträdande arbeten inom industrin vid vilka eller i närheten av vilka man inte hanterar ämnen eller utrustning som kan orsaka risk eller men för hälsan
 • mottagning, sortering, hantering och utsändning av varor samt märknings- och räkningsarbete i lagerarbete och motsvarande
 • vid renhållnings- och städningsarbete städning av lokaler, till exempel byråer, så att man i arbetet inte får hantera ämnen eller utrustning som kan orsaka risk eller men för hälsan
 • andra motsvarande lätta arbeten.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?