Ensiapuvarustus ruotsi - sisältö

Då det gäller dimensioneringen av utrustningen för första hjälpen delas in i tre olika grupper i enlighet med om olycksrisken på arbetsplatsen är liten, påtaglig eller särskilt allvarlig.

Till utrustningen för första hjälpen hör

  • hjälpmedel för första hjälpen,
  • bårar och andra transportredskap,
  • nödduschar och anordningar för ögonspolning,
  • läkemedel för första hjälpen
  • lokaler för första hjälpen
  • utrustning för akutvård.

När du planerar utrustning för första hjälpen på arbetsplatsen kan du använda rekommendations- och checklistan för första hjälpen på arbetsplatsen.

Ensiapuvarustus ruotsi - plussisällöt

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?