Asiointi - Puhelinneuvonta

På numret 0295 016 620

Arbetarskyddsmyndigheternas riksomfattande telefonrådgivning betjänar på svenska:

 • anställningsrådgivning på måndag, onsdag och fredag kl. 9.00–12.00
 • arbetsmiljörådgivning, rådgivning för byggbranschen och rådgivning för välmående i arbetet på onsdag kl. 9.00–12.00.

Obs! Avvikande öppetider:

 • telefonrådgivning är stängd onsdagen den 6 december 2023

Andra tider når du oss per e-post (kontaktuppgifterna hittar du här: Kontaktinformation) eller genom att lämna ringbud till rådgivningsnumret. Vi betjänar också på finska och på engelska.

För samtal debiteras lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät eller mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon. Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt.

Rådgivningen indelas i fyra ämnesområden:

Anställningsrådgivning

 • Ger råd i frågor om arbetsavtal, lön, arbetstid, semestrar och andra frågor relaterade till villkoren för anställningsförhållandet
  • Obs! Om du är i ett tjänsteförhållande kan vi ge råd i frågor om arbetstid och semestrar. Annars har
   arbetarskyddsmyndigheten inte behörighet att övervaka att lagstiftningen gällande tjänsteförhållanden följs.
 • Information om lagstiftning om anställningsförhållanden och centrala kollektivavtal får du också av din arbetsmarknadsorganisations personal
 • Begäran om tillsyn av anställningsförhållande -blankett (pdf): svenska, finska, engelska

Arbetsmiljörådgivning

 • Ger råd om hur man kan förbättra arbetsförhållandena på arbetsplatsen och utveckla arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen
 • Ger råd om säkerheten av arbetslokaler, arbetsmetoder, maskiner och utrustning
 • Anmälningar av olycksfall i arbetet (exklusive byggbranschen)

Rådgivning för byggbranschen

 • Ger råd om hur man kan förbättra arbetsförhållandena och utveckla arbetarskyddsverksamheten inom byggbranschen
 • Ger råd om säkerheten av arbetsmiljön och arbetsmetoder
 • Anmälningar av olycksfall i arbetet inom byggbranschen

Rådgivning för välmående i arbetet

 • Svarar på frågor om välmående i arbetet (bl.a. psykosocial belastning, trakasserier och osakligt bemötande och diskriminering i arbetet).


Om du vill sköta ditt ärende per brev, e-post eller på något annat sätt ska du kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet för den ort där din arbetsplats ligger. Kontakta ansvarsområdena för arbetarskyddet