Asiointi - Puhelinneuvonta

På numret 0295 016 620

Arbetarskyddsmyndigheternas riksomfattande telefonrådgivning betjänar på svenska:

  • Anställningsrådgivning på onsdagar kl. 9.00–11.00. Andra tider når du oss genom att lämna ringbud till rådgivningsnumret.
  • Arbetsmiljörådgivning, rådgivning för byggbranschen och rådgivning för välmående i arbetet betjänar när du lämnar ringbud till rådgivningsnumret.

Vi betjänar också på finska och på engelska, se öppettider. På andra språk kan du ringa oss med hjälp av din egen tolk.

För samtal debiteras lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät eller mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon. Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt.

Rådgivningen indelas i fyra ämnesområden:

Puhelinneuvonta - Plussasisällöt

Puhelinneuvonta - Muualla Tyosuojelu.fissä