Norra Finland

Du kan kontakta ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland för att be om råd och anvisningar i frågor om arbetshälsa och -säkerhet samt villkor för anställningsförhållandet. Du kan ta kontakt per e-post eller brev. Vi tar emot kunder med tidsbeställning.

Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning på telefonnumret 0295 016 620 ger råd och anvisningar i frågor som gäller säkerheten och hälsan i arbetet och anställningsvillkor. Mera information finns på sidan Telefonrådgivning.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Norra Finland

E-post:
[email protected]

Besöksadress:
Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Ansvarsområdet för arbetarskydd
Linnankatu 3
90100 Uleåborg

Postadress:
PB 11
13035 AVI

Telefonväxel:
0295 016 000