Nyhetsbrev

Vi publicerar ett nyhetsbrev där vi berättar om aktuella ärenden inom arbetarskyddsförvaltningen.

Nyhetsbrevet skickas till landets alla arbetarskyddschefer och arbetarskyddsfullmäktige. Adresserna kommer från Arbetarskyddscentralens personregister för arbetarskydd. Dessutom skickas nyhetsbrevet till centrala intressenter, såsom medlemmarna i arbetarskyddsnämnderna och arbetarskyddsdelegationerna.

Beställ nyhetsbrevet till din e-postadress

Du kan beställa nyhetsbrevet till din e-postadress. Nyhetsbrevet är avgiftsfritt. Du kan säga upp beställningen när som helst via länken i slutet av brevet.

Beställ vårt nyhetsbrev