Työpaikkatiedotteet ruotsi

Med hjälp av arbetsplatsmeddelanden informerar vi arbetsplatser och arbetarskyddsförvaltningens intressentgrupper om ändringar, reformer osv. i samband med lagstiftningen, inspektionspraxis och förvaltningens riktlinjer. Meddelandena som sammanställs på sidan är tillgängliga för inspektörer, arbetsplatser och intressentgrupper.

Arbetsplatsmeddelandena är i pdf-format. Efter att arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst förnyades i oktober 2015 fungerar länkarna till webbtjänsten i äldre meddelanden nödvändigtvis inte.

Arbetsplatsmeddelande 2/2024:
Minska arbetets fysiska belastning (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 1/2024:
Arbetsgivarens kom-ihåg-lista (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 4/2023:
Avverkning i stormskadade skogar

Arbetsplatsmeddelande 3/2023:
Meddelande till arbetsgivare inom skogsbranschen

Arbetsplatsmeddelande 2/2023 (uppdaterad 12.10.2023):
Ändringar i utlänningslagen som gäller arbetsgivarens skyldigheter (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 1/2023:
Arbetstimmarnas övre gräns är också för visstidsanställningar (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 8/2022:
Bedömningen av farorna på gemensamma arbetsplatser borde bli noggrannare (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 7/2022:
Kedjeskivor eller tandande träbearbetningsklingor är inte säkra i vinkelslipar (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 6/2022:
Handslipning med svarv är en förbjuden arbetsmetod (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 5/2022:
Biologiska risker på arbetsplatsen (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 4/2022:
Minska arbetsbelastningen – förebygg våld i arbetet (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 2/2022:
Gemensam arbetsplats (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 1/2022:
Tillstånd för asbestsanering förutsätter tillräckliga utredningar av den sökande (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 3/2021:
Arbeten som är farliga för unga arbetstagare ska anmälas (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 2/2021:
Både uthyrningsföretaget och användarföretaget ansvarar för den inhyrda medarbetarens arbetarskydd (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 1/2021:
Arbetsgivarens ansvar vid behandling av uppgifter om kör- och vilotidsdata (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 8/2020:
Viktig information om kompetensbrev för laddare – Övergångsbestämmelsen till lagen om laddare upphör att gälla 1.9.2021 (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 5/2020:
Bemanningsföretagets ansvar för att lagra information om körnings- och vilotid (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 4/2020 (uppdaterad 12/2023):
Är bekämpningen av olycksfall i ordning på ert företag? (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 3/2020:
Problem med inomhusklimatet på arbetsplatsen? Anvisningar för hantering och lösning av problemet (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 1/2020:
Utsätt inte arbetstagaren för cancerrisk (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 5/2019:
Kemikalier och kemiska agenser (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 3/2019:
Säkerställande av skyddsförmågan hos personlig skyddsutrustning (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 9/2018:
Arbetsgivaren har skyldighet att främja likabehandling (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 6/2018:
Arbetarskyddets e-blanketter (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 3/2017:
Utstationering av arbetstagare ska anmälas till arbetarskyddsmyndigheten från och med 1.9.2017 (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 2/2017:
Arbetsgivarens skyldighet att rapportera om utländsk arbetskraft till TE-byrån (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 1/2017:
Byggherrens skyldigheter på byggarbetsplatsen (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 3/2015:
Utländska medborgares rätt att arbeta bestäms utifrån nationaliteten (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 1/2011 (Uppdaterad 22.05.2014):
Företagshälsovård ska ordnas på alla arbetsplatser (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 3/2012 (Uppdaterad 28.4.2014):
Arbetarskydd och arbetsvillkor gäller också för sommarjobb (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 2/2013:
Skadlig belastning på grund av arbetstider ska utredas (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 4/2010:
Osakligt bemötande på arbetsplats (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 3/2010:
Hot om våld i arbetet (pdf)

Arbetsplatsmeddelande 2/2010:
Kemikalierisker inspekteras inom möbelindustrin och i bilverkstäder (pdf)